Tag: Türkçe

 • Konum Belirleme Aracılığıyla Alan Temelli Öğrenme

  Giriş: Alan Tabanlı Öğrenme ve Potansiyeli Alan tabanlı öğrenme, aynı zamanda deneyimsel öğrenme olarak da bilinir, sınıfın sınırlarını gerçek dünya deneyimlerine odaklanarak genişletir. Bu tür bir öğrenme yaklaşımı, öğrencileri pratik, interaktif bir ortama daldırarak gerçek dünya bağlamlarında öğrenmeyi kolaylaştırır. Alan tabanlı öğrenmenin arkasındaki felsefe, yaparak öğrenmektir, böylece kavramsal […] konuları yükseltir.

 • E-Öğrenmede Lider Tablolarının Psikolojik Çekiciliği

  Lider Tablolarını ve Motivasyon Üzerindeki Etkilerini Anlamak Lider tablolar, özellikle oyun ve çevrimiçi öğrenme platformları olmak üzere hayatımızın birçok yönünde yaygın olarak kullanılan bir özelliktir. İlerlemeyi ve başarıyı görsel bir şekilde sunarlar, genellikle kullanıcıları beceri seviyelerine, puanlarına veya ölçülebilir başka bir ölçüte göre sıralarlar. Ama altında yatan şey nedir […]

 • eÖğrenme Analitiklerinde Ortaya Çıkan Trendler

  Giriş: eLearning Analitiğinin Yükselişi Eğitim ve teknoloji alanındaki dinamik ve sürekli gelişen manzarada, eLearning, ilerlemeyi ve yenilikçiliği yönlendirmede kilit bir araç haline gelmiştir. Online kursların ve uzaktan eğitimin artan yaygınlığı, özellikle küresel pandemi ile vurgulandığında, modern eğitimcilere öğretimlerini geliştirmek için sofistike teknolojiler kullanma zorunluluğu doğmuştur […]

 • Öğretimsel Tasarımı Geliştirmede Oyunlaştırmanın Rolü

  Oyunlaştırma ve Öğretim Tasarımına Giriş Oyunlaştırma, çeşitli sektörlerde önemli bir ivme kazanan bir terimdir ve temelde oyun tasarımı unsurlarının oyun dışı bağlamlarda uygulanmasını ifade eder. Öğretim tasarımıyla bağlantı kurulduğunda, oyunlaştırma, öğrenme ve eğitime yaklaşım şeklimizi devrimleştirebilecek güçlü bir araç haline gelir. Kavramı daha derinlemesine anlamak için, bu […]

 • eÖğrenmede Chatbotların Başarılı Uygulamasına İlişkin Vaka Çalışmaları

  eLearning’deki Chatbotların Genel Bakışı Yapay zeka (AI) ürünü olan chatbotlar, eLearning dahil olmak üzere çeşitli sektörler ve endüstrilerde artan bir popülerlik kazanmaktadır. Konsepte yeni olanlar için, chatbotlar temelde kullanıcılarla insan gibi bir şekilde etkileşim kurmak üzere yerleştirilmiş dijital asistanlar veya otomatik konuşma sistemleridir. eLearning alanında, […]

 • E-Öğrenme Modüllerinde Oyunlaştırmanın Etkisini Keşfetmek

  E-öğrenme Alanında Oyunlaştırmaya Giriş Oyunlaştırma, içeriğin nasıl sunulduğu ve öğrencilerin onunla nasıl et interaction geçirdiği şeklindeki yapısını yeniden şekillendirebilen, e-öğrenme alanında çarpıcı bir araç olarak ortaya çıktı. Temelde, oyunlaştırma, puanlar, rozetler, lider tabloları gibi genellikle oyun tasarımı ile ilişkilendirilen unsurlar alır ve bunları e-öğrenme gibi oyun dışı bağlamlara uygular. At […]

 • Google Sheets Widget Yardımıyla Articulate Storyline’da Bir Kullanıcının Kimliğini Doğrulama

  Sorun: Google Sheets’te bir kullanıcı e-postaları listemiz var. Bir kullanıcı bir kursa başladığında, onları e-posta adresleri kullanarak doğrulamak istiyoruz. Doğrulandıktan sonra, kursun bu kullanıcı hakkında diğer bilgileri Google Sheets’ten çekmesi gerekiyor. Bu mümkün mü? Yanıt: Eğer formüllerle rahatsanız, siz […]

 • eÖğrenmede Oyunlaştırma ile Öğrenme Deneyimlerini Dönüştürmek

  Gamifikasyonun Anlaşılması ve eÖğrenme Üzerindeki Etkisi Gamifikasyon, özünde, oyun tasarım unsurlarının oyun dışı ortamlara entegre edilmesi eylemidir. Katılımı artırmak, katılımı teşvik etmek, verimliliği artırmak ve belirli davranışları teşvik etmek için birçok sektörde popüler bir yöntem haline gelmiştir. eÖğrenme bağlamında, gamifikasyon stratejik bir araç olarak kullanılır ve bu sayede öğrenme daha […]

 • E-Öğrenmede Oyunlaştırma: Motive Eden Ders İçeriği Geliştirme

  E-Öğrenme’de Oyunlaştırmaya Giriş E-öğrenmedeki oyunlaştırma, davranışı etkilemek ve öğrenenlerin katılımını artırmak için oyun tasarım ilkelerinin oyun dışı ortamlara uygulanmasını ifade eder. Bu strateji, kullanıcıların aktif olarak katılmaya, bilgileri daha verimli bir şekilde saklamaya ve genel öğrenme deneyimlerini geliştirmeye teşvik etmeye odaklanan çekici bir anlatı, zorlu oyun oynamayı ve ödülleri etrafında odaklanır. […]

 • LMS Alternatifleri Olmadan eÖğrenme Teslim Etme

  LMS Platformlarına Alternatif Kullanım İhtiyacının Artması Geleneksel Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS), on yıllardır eÖğrenmenin temel taşı olmuştur. Sanal sınıf olarak hizmet vermiş, öğrenci-öğretmen etkileşimi, ders içeriğinin dağıtımı ve eğitimsel idari görevler için merkezi bir merkez sağlamıştır. Ancak, son yıllarda, eÖğrenmenin manzarası büyük ölçüde evrim geçirmiştir. […]

 • Çevrimiçi Öğrenmede Kapalı Altyazı: Öğretimsel Tasarım için Potansiyelini Maksimize Etme

  Yazılı Tasarım için Kapalı Altyazının Temellerinin Anlaşılması Kapalı altyazılar, en basit anlamıyla, bir televizyon şovunun, film, video veya diğer görsel sunumun konuşulan tarafının metin versiyonlarıdır. Video içeriğin önemli bir yönünü oluştururlar, işitme engelli veya ağır işiten izleyicilere daha erişilebilir hale getirirler. Ancak, bunların […]

 • Kişiselleştirilmiş Öğrenme Yardımcıları Olarak Chatbotlar: Fırsatlar ve Zorluklar

  Giriş: Kişiselleştirilmiş Öğrenmede Chatbotların Genel Bakışı E-öğrenmedeki chatbotlar veya konuşma AI’ı, son birkaç yıl içinde müşteri hizmetleri, sağlık rehberliği ve daha yakın zamanda eğitim olmak üzere çeşitli sektörlerde ana akım bir kabul gördü. Chatbotların öğrenmeyi dönüştürme potansiyeli, kişiselleştirilmiş ve interaktif deneyimler sunma kabiliyetlerinden gelir, onları […] yapar.