Tag: Türkçe

 • Öğrenme Analitiği ve Veriye Dayalı Yaklaşımlarla Öğrenme Deneyimi Tasarımını Geliştirmek

  Öğrenme Analitiği’ne Giriş Öğrenme Analitiği, öğrenme sürecini iyileştirmek amacıyla öğrenciler ve onların bağlamları hakkında verilerin ölçülmesi, toplanması, analizi ve raporlanması üzerine odaklanan yeni bir alan. Öğrenme analitiği’nin temel amacı, eğitimcilerin, kurumların ve organizasyonların öğrenciler için öğrenme deneyimini geliştirmek üzere bu verilerden yararlanarak […]

 • eÖğrenme Geliştirme Sürecinde Kapalı Altyazı Teknolojisinden Yararlanma

  Altyazı Teknolojisine Giriş Altyazı, özellikle e-Öğrenme alanında giderek önem kazanan temel bir erişilebilirlik özelliğidir. İsminden de anlaşılacağı gibi, altyazılar gizli olup kullanıcının tercihine göre etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. İşitme engelli bireyler için, […]

 • AI Destekli Sanal Eğitmenlerin E-öğrenme Deneyimlerini Geliştirmedeki Rolü

  AI Destekli Sanal Eğitmenlere Giriş E-öğrenme teknolojinin yükselişi, yaşamlarımızın çeşitli yönlerini devrimleştirmeye devam etmekte ve dikkate değer bir alan bilgi edinme biçimimizdir. Son birkaç yıl, çevrimiçi öğrenme platformlarına olan talepte önemli bir artışa tanıklık etmiş ve bilgi aktarımının geleneksel yöntemini dönüştürmüştür. E-öğrenme deneyimleri […]

 • Öğretimsel Tasarımda Lider Tablolarının Psikolojisi

  Bu, İngilizce yazılmış orijinal makalenin bir çevirisidir: The Psychology of Leaderboards in Instructional Design Öğretim Tasarımında Lider Tablolarına Giriş Lider tabloları, özellikle oyunlaştırma stratejilerinde, öğrencileri etkilemek ve motive etmek için sıkça kullanılan bir öğretim tasarımı unsurdur. Bir öğretim tasarımcısı olarak, lider tablolarının arkasındaki psikolojiyi ve bunların öğrenme ortamlarında nasıl etkili bir şekilde uygulanabileceğini anlamak önemlidir. […]

 • Değişime Hazır Bir Kültür Oluşturma: Gelecek İçin Beceri Geliştirme ve Yeniden Becerilendirme

  Bu, İngilizce yazılmış orijinal makalenin bir çevirisidir: Cultivating a Change-Ready Culture: Upskilling and Reskilling for the Future Giriş: Değişime Hazır Bir Kültürün Önemi Günümüzün hızlı tempolu, dinamik ve sürekli değişen iş ortamında, organizasyonlar sürekli olarak uyum sağlama ve yenilik yapma baskısı altındadır. Yeni teknolojilerin ortaya çıkışı, iş modelindeki değişiklikler ve işgücü demografisinin değişmesi ile eğriyi […]