Tag: Polski

 • Studia Przypadków na Temat Udanej Implementacji Chatbotów w eLearningu

  Przegląd chatbotów w e-learningu Chatboty, będące produktem sztucznej inteligencji (AI), zyskują coraz większą popularność w różnych sektorach i branżach, w tym w e-learningu. Dla tych, którzy są nowi w tym pojęciu, chatboty to w zasadzie cyfrowi asystenci lub zautomatyzowane systemy konwersacyjne stworzone do interakcji z użytkownikami w sposób przypominający człowieka. W obrębie e-learningu, […]

 • Badanie Wpływu Grywalizacji w Modułach E-Learningu

  Wprowadzenie do Gamifikacji w e-learningu Gamifikacja pojawiła się jako przekonujące narzędzie w dziedzinie e-learningu, zdolne do przekształcenia sposobu dostarczania treści i interakcji uczniów z nią. Zasadniczo, gamifikacja wykorzystuje elementy zwykle kojarzone z projektowaniem gier, takie jak punkty, odznaki, tabele wyników i stosuje je do kontekstów nienależących do gier, takich jak e-learning. W […]

 • Uwierzytelnianie Użytkownika w Articulate Storyline za Pomocą Widżetu Google Sheets

  Problem: Posiadamy listę e-maili użytkowników w Google Sheets. Kiedy użytkownik rozpoczyna kurs, chcemy mieć możliwość uwierzytelniania go za pomocą jego adresu e-mail. Po uwierzytelnieniu, kurs powinien pobierać inne informacje o tym użytkowniku z Google Sheets. Czy to jest możliwe? Odpowiedź: Jeśli czujesz się na siłach z formułami, to […]

 • Transformacja Doświadczeń Naukowych za Pomocą Grywalizacji w eNauce

  Zrozumienie Grywalizacji i jej wpływu na eLearning Grywalizacja, w istocie, polega na wprowadzaniu elementów projektowania gier do środowisk niezwiązanych z grami. Stała się popularną metodą w wielu branżach dla zwiększenia zaangażowania, motywowania do udziału, poprawy produktywności i promowania określonych zachowań. W kontekście eLearningu, grywalizacja jest używana jako strategiczne narzędzie do ułatwiania nauki […]

 • Gamifikacja w e-Nauce: Tworzenie Motywujących Treści Kursów

  Wprowadzenie do Gamifikacji w e-Learningu Gamifikacja w e-Learningu odnosi się do stosowania zasad projektowania gier w środowiskach niezwiązanych z grami, w celu wpływania na zachowania i zwiększania zaangażowania uczących się. Strategia ta koncentruje się na porywającej narracji, wyzwaniach związanych z rozgrywką i nagrodach, wszystko skupione na motywowaniu użytkowników do aktywnego udziału, efektywniejszego zapamiętywania informacji i poprawy ogólnego doświadczenia z nauki. […]

 • Alternatywy dla LMS w Dostarczaniu eLearningu

  Rosnące zapotrzebowanie na alternatywy dla platform LMS Tradycyjny System Zarządzania Nauczaniem (LMS) stanowił fundament eLearningu przez dziesięciolecia. Służył jako wirtualna klasa, zapewniając centralne miejsce dla interakcji nauczyciel-uczeń, rozpowszechniania treści kursów i zadań administracyjnych związanych z edukacją. Jednak w ostatnich latach krajobraz eLearningu znacznie ewoluował. […]

 • Napisy Zamknięte w Nauce Online: Maksymalizacja Ich Potencjału dla Projektowania Instruktażowego

  Zrozumienie podstaw napisów dla celów projektowania instruktażowego. Napisy zamknięte, w najprostszym sensie, są tekstowymi wersjami mówionej części programu telewizyjnego, filmu, wideo lub innej prezentacji wizualnej. Są kluczowym aspektem treści wideo, czyniąc je bardziej dostępnymi dla widzów, którzy są głusi lub mają problemy ze słuchem. Jednakże, ich […]

 • Chatboty jako Indywidualne Pomocniki w Nauce: Możliwości i Wyzwania

  Wprowadzenie: Przegląd czatbotów w indywidualnym nauczaniu Czatboty w e-learningu, czyli rozmowna sztuczna inteligencja, zyskały na popularności w różnych sektorach w ciągu ostatnich kilku lat, począwszy od obsługi klienta, porad zdrowotnych, a ostatnio również edukacji. Potencjał czatbotów w transformacji nauki wynika z ich zdolności do dostarczania spersonalizowanych i interaktywnych doświadczeń, co czyni je […]

 • Innowacyjne Techniki Implementacji ChatGPT w Edukacji Zdalnej

  Wprowadzenie do ChatGPT i jego potencjał w zdalnej edukacji ChatGPT, czyli Generative Pre-trained Transformer 3, to doskonały przykład postępów dokonywanych w modelach języka AI, opracowany przez OpenAI. Jest to chatbot nowej generacji, zdolny do generowania ludzkiego tekstu poprzez przewidywanie następnego słowa w treści na podstawie jego zrozumienia […]

 • Poprawa Zaangażowania Uczniów poprzez Analizę Danych Interakcji z eLearningu

  Zrozumienie danych interakcji eLearning i zaangażowania studentów Dane interakcji eLearning odnoszą się do informacji generowanych, gdy studenci korzystają z platform do nauki online. Te dane mogą obejmować czas spędzony na określonym temacie, tempo postępów w treści kursu, aż po udział w dyskusjach online lub quizach. Biorąc pod uwagę, jak zmieszane i online […]

 • Łatwość Śledzenia Postępów Ucznia w e-Nauce za Pośrednictwem Google Sheets

  Zrozumienie Google Sheets w E-Learning Google Sheets, część pakietu biurowego Google, to potężne i elastyczne narzędzie, które oferuje liczne zalety dla celów edukacyjnych i e-learningowych. Może być szczególnie przydatne w śledzeniu postępów uczniów w środowisku kształcenia online. W zasadzie, Google Sheets to aplikacja internetowa do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, która pozwala Ci na […]

 • Narzędzia i Techniki dla Udanej eLearningu bez LMS

  Zrozumienie eLearningu poza systemem LMS Tradycyjnie, większość platform eLearningowych była zarządzana za pomocą Systemu Zarządzania Nauką (LMS). LMS to aplikacja oprogramowania, która zapewnia infrastrukturę, ramy i narzędzia niezbędne do prowadzenia nauki lub szkolenia online. Prawie wszystkie moduły eLearningu były kiedyś mocno zależne od LMS. Jednak współczesne praktyki eLearningu ewoluowały, i […]