Tag: Polski

 • Zwiększanie Zaangażowania Uczących się za pomocą Zaawansowanych Technik AI w Tworzeniu Kursów

  Wprowadzenie do technik AI w tworzeniu kursów Sztuczna Inteligencja (AI) szeroko przeniknęła do różnych sektorów naszego życia, a edukacja nie jest wyjątkiem. W kontekście tworzenia kursów, AI oferuje wyjątkowy zestaw technik, które umożliwiają tworzenie bardziej angażujących, spersonalizowanych i adaptacyjnych doświadczeń edukacyjnych. AI, w swojej istocie, reprezentuje maszyny lub […]

 • Wykorzystanie Google Sheets do Organizowania Treści Kursów Online

  Wstęp: Korzyści z korzystania z Google Sheets dla treści kursów online Wtyczka Google Sheets dla nauki online służy jako potężne narzędzie dla profesjonalistów z różnych dziedzin, w tym edukacji. Jej zastosowania są ogromne i, dla profesjonalistów zajmujących się tworzeniem kursów online, okazuje się szczególnie przydatna. Ten rozdział przedstawi mnogość korzyści płynących z wtyczki Google Sheets […]

 • Uczenie się w Terenie poprzez Geolokalizację

  Wstęp: Uczenie się na miejscu i jego potencjał Uczenie się na miejscu, znane również jako uczenie się przez doświadczenie, przekracza granice klasy, skupiając się na doświadczeniach z rzeczywistego świata. Ten typ podejścia do nauki polega na zanurzaniu uczniów w praktycznym, interaktywnym środowisku, umożliwiającym naukę w kontekstach rzeczywistego świata. Filozofią stojącą za uczeniem się na miejscu jest nauka przez działanie, tym samym podnosząc poziom koncepcyjny […]

 • Psychologiczne Urok Tablic Wyników w Elearningu

  Zrozumienie rankingów i ich wpływu na motywację Rankingi są szeroko stosowaną funkcją w wielu aspektach naszego życia, szczególnie w grach i platformach do nauki online. Służą jako wizualne przedstawienie postępu i osiągnięć, często klasyfikując użytkowników według ich poziomu umiejętności, punktów lub innego mierzalnego wskaźnika. Ale co kryje się pod […]

 • Nadchodzące Trendy w Analizie eLearningu

  Wprowadzenie: Rozwój analizy e-learningu W dynamicznym i stale ewoluującym krajobrazie edukacji i technologii, e-learning stał się kluczowym narzędziem napędzającym postęp i innowacje. Wraz ze wzrostem popularności kursów online i nauki na odległość, szczególnie podkreślonym przez globalną pandemię, współcześni edukatorzy zmuszeni byli do korzystania z zaawansowanych technologii, aby usprawnić swoje […]

 • Rola Grywalizacji w Wzmacnianiu Projektowania Instruktażowego

  Wprowadzenie do Gamifikacji i Projektowania Instruktażowego Gamifikacja, termin, który zyskuje znaczące uznanie w różnych sektorach, odnosi się głównie do stosowania elementów projektowania gier w kontekstach niezwiązanych z grami. Gdy połączy się ją z projektowaniem instruktażowym, gamifikacja staje się potężnym narzędziem, które może zrewolucjonizować sposób, w jaki podchodzimy do nauki i edukacji. Aby głębiej zrozumieć ten koncept, […]

 • Studia Przypadków na Temat Udanej Implementacji Chatbotów w eLearningu

  Przegląd chatbotów w e-learningu Chatboty, będące produktem sztucznej inteligencji (AI), zyskują coraz większą popularność w różnych sektorach i branżach, w tym w e-learningu. Dla tych, którzy są nowi w tym pojęciu, chatboty to w zasadzie cyfrowi asystenci lub zautomatyzowane systemy konwersacyjne stworzone do interakcji z użytkownikami w sposób przypominający człowieka. W obrębie e-learningu, […]

 • Badanie Wpływu Grywalizacji w Modułach E-Learningu

  Wprowadzenie do Gamifikacji w e-learningu Gamifikacja pojawiła się jako przekonujące narzędzie w dziedzinie e-learningu, zdolne do przekształcenia sposobu dostarczania treści i interakcji uczniów z nią. Zasadniczo, gamifikacja wykorzystuje elementy zwykle kojarzone z projektowaniem gier, takie jak punkty, odznaki, tabele wyników i stosuje je do kontekstów nienależących do gier, takich jak e-learning. W […]

 • Uwierzytelnianie Użytkownika w Articulate Storyline za Pomocą Widżetu Google Sheets

  Problem: Posiadamy listę e-maili użytkowników w Google Sheets. Kiedy użytkownik rozpoczyna kurs, chcemy mieć możliwość uwierzytelniania go za pomocą jego adresu e-mail. Po uwierzytelnieniu, kurs powinien pobierać inne informacje o tym użytkowniku z Google Sheets. Czy to jest możliwe? Odpowiedź: Jeśli czujesz się na siłach z formułami, to […]

 • Transformacja Doświadczeń Naukowych za Pomocą Grywalizacji w eNauce

  Zrozumienie Grywalizacji i jej wpływu na eLearning Grywalizacja, w istocie, polega na wprowadzaniu elementów projektowania gier do środowisk niezwiązanych z grami. Stała się popularną metodą w wielu branżach dla zwiększenia zaangażowania, motywowania do udziału, poprawy produktywności i promowania określonych zachowań. W kontekście eLearningu, grywalizacja jest używana jako strategiczne narzędzie do ułatwiania nauki […]

 • Gamifikacja w e-Nauce: Tworzenie Motywujących Treści Kursów

  Wprowadzenie do Gamifikacji w e-Learningu Gamifikacja w e-Learningu odnosi się do stosowania zasad projektowania gier w środowiskach niezwiązanych z grami, w celu wpływania na zachowania i zwiększania zaangażowania uczących się. Strategia ta koncentruje się na porywającej narracji, wyzwaniach związanych z rozgrywką i nagrodach, wszystko skupione na motywowaniu użytkowników do aktywnego udziału, efektywniejszego zapamiętywania informacji i poprawy ogólnego doświadczenia z nauki. […]

 • Alternatywy dla LMS w Dostarczaniu eLearningu

  Rosnące zapotrzebowanie na alternatywy dla platform LMS Tradycyjny System Zarządzania Nauczaniem (LMS) stanowił fundament eLearningu przez dziesięciolecia. Służył jako wirtualna klasa, zapewniając centralne miejsce dla interakcji nauczyciel-uczeń, rozpowszechniania treści kursów i zadań administracyjnych związanych z edukacją. Jednak w ostatnich latach krajobraz eLearningu znacznie ewoluował. […]