Tag: Polski

 • Analiza Edukacyjna i Strategie Bazujące na Danych dla Poprawy Projektowania Doświadczeń w Nauce

  Wprowadzenie do analizy uczenia się Analiza uczenia się to nowe pole, które koncentruje się na pomiarze, zbieraniu, analizie i raportowaniu danych na temat uczących się i ich kontekstu w celu doskonalenia procesu uczenia. Głównym celem analizy uczenia się jest pomoc edukatorom, instytucjom i organizacjom w zwiększeniu jakości doświadczeń edukacyjnych dla uczniów poprzez wykorzystanie […]

 • Wykorzystanie Technologii Napisów dla Niesłyszących w Procesie Tworzenia eLearningu

  Wprowadzenie do technologii napisów Closed Captioning Napisy Closed Captioning to niezbędna funkcja dostępności, która szybko zyskuje na znaczeniu w dzisiejszej erze cyfrowej, szczególnie w dziedzinie eLearningu. Jak sama nazwa wskazuje, napisy te są ukryte i można je włączyć lub wyłączyć zgodnie z preferencjami użytkownika. Są one skierowane do osób głuchych, […]

 • Rola Wirtualnych Tutorów Wspomaganych przez Sztuczną Inteligencję w Wzbogacaniu Doświadczeń z E-learningu

  Wprowadzenie do Wirtualnych Tutorów z SI w E-nauczaniu Wzrost technologii kontynuował rewolucjonowanie różnych aspektów naszego życia, a jednym z ważnych obszarów jest sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Ostatnie kilka lat zaobserwowano znaczący wzrost zapotrzebowania na platformy do nauki online, przekształcając tradycyjny sposób przekazywania wiedzy. E-learningowe doświadczenia […]

 • Psychologia Tabel Wyników w Projektowaniu Instruktażowym

  To jest tłumaczenie oryginalnego artykułu napisanego w języku angielskim: The Psychology of Leaderboards in Instructional Design Wprowadzenie do rankingów w projektowaniu instruktażu Rankingi są powszechnym elementem w projektowaniu instruktażu, zwłaszcza w strategiach gamifikacji, mających na celu angażowanie i motywowanie uczących się. Jako projektant instruktażu, konieczne jest zrozumienie psychologii stojącej za rankingami oraz w jaki sposób […]

 • Kształtowanie Kultury Gotowości do Zmian: Podnoszenie Kwalifikacji i Przekwalifikowanie na Przyszłość

  To jest tłumaczenie oryginalnego artykułu napisanego w języku angielskim: Cultivating a Change-Ready Culture: Upskilling and Reskilling for the Future Wprowadzenie: Znaczenie kultury gotowości na zmiany W dzisiejszym szybko zmieniającym się, dynamicznym i nieustannie ewoluującym środowisku biznesowym, organizacje są stale narażone na konieczność dostosowania się i innowacji. Wraz z pojawieniem się nowych technologii, przełomowych modeli biznesowych […]