Tag: Svenska

 • Fallstudier om Framgångsrik Implementering av Chatbots i eLearning

  Översikt över chatbots i eLearning Chatbots, en produkt av artificiell intelligens (AI), har fått ökande popularitet inom olika sektorer och branscher, inklusive eLearning. För de som är nya till konceptet, är chatbots i grund och botten digitala assistenter eller automatiserade konversationssystem inställda för att interagera med användare på ett mänskligt liknande sätt. Inom området för eLearning, […]

 • Utforska Påverkan av Spelifiering i e-Läromoduler

  Introduktion till Gamification inom e-lärande Gamification har framstått som ett övertygande verktyg inom området för e-lärande, kapabel att omforma hur innehåll levereras, och hur elever interagerar med det. I grunden tar gamification element som vanligtvis är kopplade till spelkonstruktion som poäng, märken, topplistor, och applicerar dem på icke-spelsammanhang som e-lärande. Vid […]

 • Autentisering av en Användare i Articulate Storyline med Hjälp av Google Sheets Widgeten

  Problemet: Vi har en lista över användarens e-postadresser i Google Sheets. När en användare startar en kurs, vill vi kunna autentisera dem med hjälp av deras e-postadress. När de autentiserats ska kursen kunna hämta annan information om den här användaren från Google Sheets. Är detta möjligt? Svaret: Om du är bekväm med formler, kan du […]

 • Transformera Inlärningsupplevelser med Spelifiering inom eLearning

  Förståelse för spelifiering och dess inverkan på eLearning Spelifiering, i sin kärna, är akten att införliva spelelement i icke-spelmiljöer. Det har blivit en populär metod i många branscher för att öka engagemang, motivera deltagande, förbättra produktivitet och uppmuntra till vissa beteenden. I sammanhanget av eLearning används spelifiering som ett strategiskt verktyg för att göra lärandet […]

 • Spelifiering i e-Lärande: Utveckling av Motiverande Kursinnehåll

  Introduktion till spelifiering inom e-lärande. Spelifiering inom e-lärande syftar till tillämpningen av spel designprinciper i icke-spel miljöer för att påverka beteende och öka elevens engagemang. Denna strategi kretsar kring en gripande berättelse, utmanande spelupplevelse och belöningar, allt fokuserat på att motivera användare att aktivt delta, behålla information mer effektivt och förbättra sin övergripande inlärningsupplevelse. […]

 • Icke-LMS-alternativ för att Leverera eLearning

  Det växande behovet av alternativ till användning av LMS-plattformar Det traditionella Learning Management System (LMS) har varit en hörnsten i eLearning i årtionden. Det har fungerat som det virtuella klassrummet, som tillhandahåller en central hubb för elev-lärar interaktion, kursinnehållsspridning och pedagogiska administrativa uppgifter. Men, under de senaste åren har eLearning-landskapet utvecklats kraftigt. […]

 • Textning i Online-Lärande: Maximera Dess Potential för Instruktionsdesign

  Förstå grunderna för slutna texter för instruktionsdesign Slutna texter, i den mest grundläggande bemärkelsen, är textversioner av det talade partiet av en tv-show, film, video, eller annan visuell presentation. De är en avgörande aspekt av videoinnehåll, vilket gör det mer tillgängligt för tittare som är döva eller hörselskadade. Men deras […]

 • Chatbots som Personliga Lärandehjälpmedel: Möjligheter och Utmaningar

  Introduktion: En översikt över chatbots i personanpassat lärande Chatbots i e-lärande, eller konversationell AI, har sett mainstreamadoption inom olika sektorer under de senaste åren, allt från kundservice, hälsovägledning och mer nyligen, utbildning. Potentialen hos chatbots att förvandla lärande kommer från deras förmåga att erbjuda personanpassade och interaktiva upplevelser, vilket gör dem till […]

 • Innovativa Tekniker för Implementering av ChatGPT i Distansundervisning

  Introduktion till ChatGPT och dess potential inom fjärrundervisning ChatGPT, eller Generative Pre-trained Transformer 3, är ett utmärkt exempel på de framsteg som görs inom AI-språkmodeller, utvecklat av OpenAI. Det är en nästa generations chattbot, kapabel att producera mänsklig-liknande text genom att förutsäga nästa ord i ett innehåll baserat på dess förståelse av […]

 • Förbättring av Studentengagemang genom Analys av eLärande-Interaktionsdata

  Förståelse för eLearning-interaktionsdata och studentengagemang eLearning-interaktionsdata hänvisar till den information som genereras när studenter interagerar med online-lärplattformar. Denna data kan variera från den tid som tillbringas på ett visst ämne, takten på framsteg genom kursinnehåll, till deltagande i online-diskussioner eller frågesporter. Med tanke på hur blandad och online […]

 • Enkelhet att Spåra Studentframsteg i e-Lärande via Google Kalkylblad

  Förstå Google Sheets i E-Learning Google Sheets, en del av Googles kontorspaket, är ett kraftfullt och flexibelt verktyg som erbjuder många fördelar för utbildnings- och e-lärandeändamål. Det kan vara särskilt användbart för att spåra framstegen för studenter i en online-lärmiljö. I huvudsak är Google Sheets en webbaserad kalkylapplikation som låter dig […]

 • Verktyg och Tekniker för Framgångsrik eLearning utan LMS

  Förståelse för eLearning utanför LMS Traditionally, har de flesta eLearning-plattformar administrerats genom ett Learning Management System (LMS). Ett LMS är en mjukvaruapplikation som tillhandahåller infrastruktur, ramverk och verktyg som är nödvändiga för att underlätta onlineinlärning eller träning. Nästan alla eLearning-moduler var en gång starkt beroende av ett LMS. Men samtida eLearning-praxis har utvecklats, och […]