Tag: Svenska

 • Förbättring Av Lärande Engagemang Med Avancerade AI-Techniker I Kursutveckling

  Introduktion till AI-tekniker inom kursutveckling Artificiell Intelligens (AI) har utförligt genomsyrat olika sektorer i vårt liv, och undervisning är inget undantag. I sammanhanget av kursutveckling erbjuder AI en anmärkningsvärd uppsättning tekniker som möjliggör utformningen av mer engagerande, personliga och anpassade lärandeupplevelser. AI, i dess kärna, representerar maskiner eller […]

 • Använder Google Sheets för Organisering av Innehåll för Onlinekurser

  Introduktion: Fördelarna med att använda Google Sheets för innehåll i onlinekurser Google Sheets plugin för onlineinlärning fungerar som ett kraftfullt verktyg för professionella inom olika områden, inklusive utbildning. Dess applikationer är omfattande och, för professionella inom utveckling av onlinekurser, visar det sig vara särskilt praktiskt. Detta kapitel skulle introducera myriaden av fördelar som Google Sheets plugin […]

 • Fältbaserat Lärande genom Geolokalisering

  Introduktion: Fältbaserat lärande och dess potential Fältbaserat lärande, även känt som erfarenhetsbaserat lärande, utvidgar gränserna för ett klassrum genom att fokusera på verkliga erfarenheter. Denna typ av lärandeansats innebär att man nedsänker studenterna i en praktisk, interaktiv miljö som främjar lärande i verkliga sammanhang. Filosofin bakom fältbaserat lärande är att lära genom att göra, vilket därigenom höjer det konceptuella […]

 • Den Psykologiska Dragningskraften av Poängtavlor i E-lärande

  Förståelse av topplistor och deras påverkan på motivation Topplistor är en funktion som används flitigt i många aspekter av våra liv, särskilt inom spel och online-lärplattformar. De fungerar som en visuell representation av framsteg och prestationer, ofta rangordnar användare enligt deras färdighetsnivå, poäng, eller någon annan mätbar metrik. Men vad döljer sig under […]

 • Framväxande Trender inom eLearning-Analys

  Introduktion: Uppkomsten av eLearning Analytics I det dynamiska och ständigt utvecklande landskapet inom utbildning och teknologi har eLearning blivit ett avgörande verktyg för att driva framsteg och innovation. Med den ökande förekomsten av onlinekurser och distansutbildning, särskilt accentuerad av den globala pandemin, har moderna pedagoger varit tvungna att använda sofistikerade teknologier för att förbättra deras […]

 • Rollen av Spelifiering i att Förbättra Instruktionsdesign

  Introduktion till spelifiering och instruktionsdesign Spelifiering, en term som får betydande genomslag i olika sektorer, hänvisar främst till tillämpningen av speldesignelement i icke-spelkontexter. När det kopplas till instruktionsdesign blir spelifiering ett formidabelt verktyg som kan revolutionera sättet vi närmar oss lärande och utbildning. För att förstå konceptet mer på djupet, det […]

 • Fallstudier om Framgångsrik Implementering av Chatbots i eLearning

  Översikt över chatbots i eLearning Chatbots, en produkt av artificiell intelligens (AI), har fått ökande popularitet inom olika sektorer och branscher, inklusive eLearning. För de som är nya till konceptet, är chatbots i grund och botten digitala assistenter eller automatiserade konversationssystem inställda för att interagera med användare på ett mänskligt liknande sätt. Inom området för eLearning, […]

 • Utforska Påverkan av Spelifiering i e-Läromoduler

  Introduktion till Gamification inom e-lärande Gamification har framstått som ett övertygande verktyg inom området för e-lärande, kapabel att omforma hur innehåll levereras, och hur elever interagerar med det. I grunden tar gamification element som vanligtvis är kopplade till spelkonstruktion som poäng, märken, topplistor, och applicerar dem på icke-spelsammanhang som e-lärande. Vid […]

 • Autentisering av en Användare i Articulate Storyline med Hjälp av Google Sheets Widgeten

  Problemet: Vi har en lista över användarens e-postadresser i Google Sheets. När en användare startar en kurs, vill vi kunna autentisera dem med hjälp av deras e-postadress. När de autentiserats ska kursen kunna hämta annan information om den här användaren från Google Sheets. Är detta möjligt? Svaret: Om du är bekväm med formler, kan du […]

 • Transformera Inlärningsupplevelser med Spelifiering inom eLearning

  Förståelse för spelifiering och dess inverkan på eLearning Spelifiering, i sin kärna, är akten att införliva spelelement i icke-spelmiljöer. Det har blivit en populär metod i många branscher för att öka engagemang, motivera deltagande, förbättra produktivitet och uppmuntra till vissa beteenden. I sammanhanget av eLearning används spelifiering som ett strategiskt verktyg för att göra lärandet […]

 • Spelifiering i e-Lärande: Utveckling av Motiverande Kursinnehåll

  Introduktion till spelifiering inom e-lärande. Spelifiering inom e-lärande syftar till tillämpningen av spel designprinciper i icke-spel miljöer för att påverka beteende och öka elevens engagemang. Denna strategi kretsar kring en gripande berättelse, utmanande spelupplevelse och belöningar, allt fokuserat på att motivera användare att aktivt delta, behålla information mer effektivt och förbättra sin övergripande inlärningsupplevelse. […]

 • Icke-LMS-alternativ för att Leverera eLearning

  Det växande behovet av alternativ till användning av LMS-plattformar Det traditionella Learning Management System (LMS) har varit en hörnsten i eLearning i årtionden. Det har fungerat som det virtuella klassrummet, som tillhandahåller en central hubb för elev-lärar interaktion, kursinnehållsspridning och pedagogiska administrativa uppgifter. Men, under de senaste åren har eLearning-landskapet utvecklats kraftigt. […]