eÖğrenme Geliştirme Sürecinde Kapalı Altyazı Teknolojisinden Yararlanma

Share the wisdom with your network

Bu, İngilizce yazılmış orijinal makalenin bir çevirisidir: Leveraging Closed Captioning Technology in the eLearning Development Process

Kapalı Altyazı Teknolojisine Giriş

Kapalı altyazı, özellikle eLearning alanında hızla önem kazanan temel bir erişilebilirlik özelliğidir. İsminden de anlaşılacağı gibi, kapalı altyazılar gizli olup kullanıcının tercihine göre etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. İşitme engelli, ağır işiten veya dil bariyerleriyle karşılaşan bireylere konuşulan içeriğin metin transkriptlerini sunarak en uygun eLearning deneyimini sağlamayı amaçlar.

Kapalı altyazı teknolojisi, köklerini yayın sektöründen alarak 1970’lerin başlarında ortaya çıktı. İşitme engelli ve ağır işiten izleyicilere televizyon içeriğine erişim sağlamak amacıyla tasarlandı. Zaman içinde evrimleşti ve videolardan, podcast’lere, webinar’lardan ve eLearning kurslarına çeşitli multimedya platformlarının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Bugünlerde, kapalı altyazı teknolojisi daha geniş bir amaç için hizmet eder ve eğitim kurumlarına ve şirketlere çeşitli öğrencilerin karşılaştığı engelleri aşmalarında yardımcı olur. Eğitim içeriğiyle çoklu duyusal şekilde etkileşime geçme imkanı sunarak eLearning platformlarının farklı öğrenme stillerini karşılamalarını ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturmalarını sağlar.

Kapalı altyazıyı eLearning geliştirmeye dahil etmek zorlu görünebilir, ancak göründüğünden daha az karmaşıktır. Süreç tipik olarak, söylenen kelimelerin ekranda görünen metinle transkribe edilmesini ve senkronize edilmesini içerir, böylece sözlü bilgilerin doğru bir şekilde temsil edilmesi sağlanır. Teknoloji, yapay zeka (AI) kullanarak otomatik transkripsiyondan profesyonel insanlar tarafından manuel transkripsiyona kadar çeşitli yazılım araçları ve hizmetler sunar.

Kapalı altyazı teknolojisinin önemli bir yönü, transkripsiyon kalitesinin dikkate alınmasıdır. Doğru transkripsiyonlar, tüm öğrenciler için etkili bir eLearning deneyimi sağlamak açısından önemlidir ve bu nedenle doğru araç ve hizmetleri seçmek gereklidir. Ayrıca, Web İçeriği Erişilebilirlik İlkeleri (WCAG) gibi erişilebilirlik standartlarına uygunluk, eLearning içeriğinin çeşitli yeteneklere ve gerekliliklere sahip kullanıcılara erişilebilir olmasını sağlar.

Kapalı altyazılar, sadece ekranda söylenen kelimeleri göstermekten öteye geçer. Aynı zamanda, ses efektleri, arka plan müziği ve konuşmacı tanımlaması gibi anlamlı, sözlü olmayan ipuçlarını da iletmektedir. Öğrencinin içeriğin tüm bağlamını tam olarak kavrayabilmesi için bu tür bilgilere yer vermek önemlidir ve bu da kavrama ve anlamada kalıcılığı artırır.

Araştırma çalışmaları, kapalı altyazıların çoklu ortam içeriğinin anlaşılması ve akılda kalıcılığına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu sürekli olarak göstermiştir. Kapalı altyazılar sadece işitme engelliler için değil, aynı zamanda yeni bir dil öğrenenler veya bilinmeyen aksanlarla karşılaşanlar için de yararlıdırlar. Kapalı altyazılar, görsel pekiştirme ile işitsel bilgiyi eşleştirerek işitsel öğrenenler için de destek sağlar.

Bugünün globalleşen dünyasında, kapalı altyazı teknolojisini eLearning geliştirme sürecine entegre etmek, eğitimde dil ve kültürel engelleri aşmak için uygulanabilir bir çözümdür. Çok dilli kapalı altyazılar, sadece ana dili olmayan konuşmacıların öğrenmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda eğitmenlerin ve geliştiricilerin kitlelerinin çeşitli ihtiyaçlarını anlamalarına da katkıda bulunur.

Özetle, kapalı altyazı teknolojisi, eLearning’i tüm öğrenenler için daha erişilebilir, kapsayıcı ve etkili hale getirmede vazgeçilmezdir. Bunu eLearning geliştirme sürecine dahil ederek, içerik yaratıcılar, adil ve etkileyici bir öğrenme deneyimini dikkate almaktadırlar. Bu makalenin ileriki bölümleri, eLearning’deki kapalı altyazının faydalarını, kapalı altyazıları geliştirme sürecine entegre etme stratejilerini ve erişilebilir eLearning içeriği uygulama konusundaki en iyi uygulamaları ve araçları paylaşmayı daha derinlemesine inceleyecektir.

eÖğrenme’de Kapalı Altyazının Avantajları

Kapalı altyazı, bir video veya etkileşimli modül gibi multimedya kaynaklarında ses içeriğinin metinsel gösterimine işaret eder. Bu teknoloji, işitme engelli veya dil engeli olan öğrenciler için erişilebilirlik ve kapsayıcılığı sağlayarak eÖğrenme ortamlarında önemli bir rol oynar. Bu bölümde, kapalı altyazının sunduğu çeşitli avantajları inceleyerek, etkili eÖğrenme içeriği geliştirme açısından önemini vurgulayacağız.

1. İşitme Engelli Öğrenciler İçin Erişilebilirlik: İşitme engelli olan tahmini 466 milyon insan için kapalı altyazı kritiktir. Ses içeriğinin metinsel temsilini sağlayarak işitme engelli öğrenciler, derslerle etkileşime girebilir ve temel bilgilere engelsiz bir şekilde erişebilir. Böylece, eÖğrenme geliştiricileri, farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılayarak içeriğin erişilebilirliğini ve etkisini artırır.

2. Gelişmiş Kavrama ve Bilgi Beklemesi: Araştırmalar, görsel ve işitsel uyarıcıların bir arada olmasının daha iyi öğrenme sonuçlarına yol açabileceğini göstermektedir. Kapalı altyazılar, ses içeriğiyle birlikte ek görsel giriş sağlayarak bu çok yönlü öğrenme yaklaşımını desteklemekte, kavramayı artırmakta ve bilgiyi kalıcı hale getirmektedir. Bu fayda, sadece işitme engelli olan öğrencilere değil, eÖğrenme materyalleriyle etkileşime giren tüm öğrencilere yöneliktir.

3. Ana Dili Olmayan Konuşmacılar İçin Dil Desteği: Küreselleşme sürekli olarak sınırları zorladığı ve iş gücü daha çeşitlilik gösterdiğinden, eÖğrenme içeriklerinin farklı dilsel geçmişlere sahip kullanıcılara erişilebilir olması gerekir. Kapalı altyazı, ana dili olmayan konuşmacıların içeriği tercih ettikleri hızda takip etmelerine izin veren metinsel bir referans sağlayarak bu erişilebilirliği kolaylaştırır. Ayrıca, eÖğrenme geliştiricileri, çok dilli altyazılar oluşturarak uluslararası öğrencilere uygun dil seçenekleri sunabilir.

4. Esnek Öğrenme Ortamları: Modern öğrenciler, sesli içeriği dinlemek için her zaman uygun olmayabilecek çeşitli ortamlarda e-öğrenme materyallerine erişebilir. Kapalı altyazı sayesinde, öğrenciler içerikle sesli olarak iletişim kurmadan etkileşim kurabilirler ve böylece kütüphaneler, kalabalık kamusal alanlar veya hatta diğer kişilere rahatsızlık vermek istemediklerinde geceleri bile öğrenmeye devam edebilirler. Bu esneklik, e-öğrenme bileşenlerini daha kullanışlı ve kullanıcı dostu hale getirir.

5. Gelişmiş Arama ve Navigasyon Yetenekleri: Kapalı altyazılar, e-öğrenme içeriğiyle doğru zamanlanmış ve senkronize edildiğinde, navigasyon daha basitleşir. Öğrenciler, belirli anahtar kelimeler veya ifadeler için altyazıları kolayca arayabilir, ilgili bölümlere geçebilir ve istedikleri bilgilere verimli bir şekilde ulaşabilir. Ayrıca, aranabilirlik e-öğrenme materyallerinin çeşitli dijital platformlarda keşfedilebilirliğini artırır, çünkü arama motorları kapalı altyazılarda sunulan metin içeriğini indeksleyebilir.

6. Yasal Gereklilikler ve Sektör Standartlarıyla Uyumluluk: Birçok ülke, multimedya kaynakları için kapalı altyazıyı zorunlu kılan erişilebilirlik yasaları çıkarmıştır. Örneğin, Amerikan Engelliler Yasası (ADA) ve Web İçeriği Erişilebilirlik İlkeleri (WCAG), erişilebilir multimedya içeriğiyle ilgili spesifik yönergeler sunar. Kapalı altyazıların e-öğrenme geliştirmede kullanılması, bu yönergelerle uyumlu olmanın yanı sıra, organizasyonların kapsayıcılığa ve tüm öğrencilere eşit fırsatlar sağlama taahhütlerini sürdürmelerine olanak tanır.

Sonuç olarak, e-öğrenme geliştirmede kapalı altyazı teknolojisinin kullanılması sayısız avantaj sunar – işitme engelli kullanıcılar için geliştirilmiş erişilebilirlikten daha iyi anlama, dil desteği, öğrenme esnekliği ve yasal gereksinimlerle uyum sağlamaya kadar. Bu teknolojiyi kullanarak, e-öğrenme geliştiriciler farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden kapsayıcı ve etkili öğrenme deneyimleri oluşturabilir, içeriklerinin etkisini en üst düzeye çıkarabilir.

eLearning Geliştirme Sürecine Kapalı Altyazı Entegrasyonu

İşitme engelli öğrenenlere ve ana dili olmayan konuşmacılara yönelik ihtiyaçları karşılamak için eLearning geliştirme sürecinde kapalı altyazı entegrasyonu önemli bir unsurdur. Kapalı altyazı, tüm öğrenenlere eşit fırsatlar sunarak engelsiz öğrenme deneyimlerine katılım sağlar. Bu bölüm, kapalı altyazıyı eLearning geliştirme sürecine sorunsuz bir şekilde entegre etmenin sürecini ve en iyi uygulamalarını ele alacaktır.

1. eLearning Tasarımında Kapalı Altyazı Planlaması

Herhangi bir eLearning tasarımında olduğu gibi, başarı için planlama önemlidir. Kapalı altyazı, ders geliştirme sürecinin başlangıç planlama aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Hedef kitleyi ve özel gereksinimlerini belirlemek, ihtiyaç duyulan kapalı altyazı detay ve stilini kararlaştırmaya yardımcı olacaktır.

Planlama aşamasında dikkate alınacak olanlar:
– İçerik türü: Video, ses, animasyonlar
– Öğrenenin dil ve okuma düzeyi
– Kapalı altyazıların formatı: zamanlama, konum ve görünüm
– Ekibinizin eLearning içeriğine altyazı eklemek ve geliştirmek için kullanacağı araçlar ve platformlar

2. İçerik Oluşturma ve Senkronizasyon

Etkili kapalı altyazılar yaratmak, ortam içeriğinin kesin bir transkriptini yazarak başlar. Doğruluk önemlidir, çünkü bu öğrenenin materyali anlamasını etkileyecektir. Transkripti dilbilgisi hataları, bağlamda uygun dil ve okunabilirlik açısından gözden geçirin. Altyazıların kısa ve ekrandaki içerikle senkronize olması gerektiğini unutmayın, böylece öğreneni bunalmaktan kaçının.

Altyazı oluştururken şu faktörlere dikkat edin:

– Cümleleri, sözlü içeriğin hızına uyacak şekilde daha kısa ifadelere ayırın
– Altyazıların zamanlamasını, sesle senkronize olacak şekilde doğru ayarlayın
– Daha iyi anlaşılabilirlik için basit dil kullanın ve karmaşık kelime kullanımından kaçının
– Anahtar kelimeleri ve ana noktaları vurgulayarak öğrenenlerin bilgileri tutmalarına yardımcı olun

3. Biçimlendirme ve Erişilebilirlik

Kapalı altyazıların görünümü ve formatı, eLearning içeriğinin tüm öğrenenlere erişilebilir olmasında önemli bir rol oynar. Okuması kolay ve arka plandan ayırt edilebilir fontlar seçin ve font, boyut ve renk kullanımı için tutarlı bir stil kılavuzu geliştirin. Metin ve arkaplanın kontrastına dikkat edin: iki arasında yüksek kontrast, okunabilirliği artıracaktır.

Ek biçimlendirme düşünceleri şunları içermelidir:

– Satır uzunluğu: Altyazıları kısa tutun, ideal olarak iki satır veya daha az
– Konum: Altyazıların yerleşimi, ekrandaki önemli içeriği engellememelidir
– Zamanlama: Öğrencinin altyazıları rahatça okuyabilmesi için yeterli zaman sağlayın

4. Test ve Değerlendirme

eLearning içeriğine kapalı altyazı eklendikten sonra, etkinliğini sağlamak için kapsamlı testler yapılmalıdır. Testler, kapalı altyazı kullanımında deneyimli kullanıcılarla yapılmalı ve değerli geribildirim sağlayabilecek kişileri içermelidir. Bu, işitme engelli bireyler, ana dili olmayan konuşmacılar ve eLearning erişilebilirlik yönergeleriyle aşina olanlar anlamına gelir.

Test süreci şunları kapsamalıdır:

– İçeriğin ve sunumun doğruluğu
– Altyazıların okunabilirliği ve hızı
– Altyazıların çeşitli cihazlarda, ekran boyutlarında ve öğrenme platformlarında duyarlılığı
– Kullanıcılardan alınan geribildirimle potansiyel iyileştirmeler ve düzenlemeler

5. Sürekli İyileştirme

Herhangi bir eLearning geliştirme bileşeni gibi, kapalı altyazı sürekli iyileştirme sürecidir. Öğrencilerden ve paydaşlardan geri bildirim toplayın ve bu verileri yaklaşımınızı düzeltmek ve optimize etmek için kullanın. Kapalı altyazıdaki en son uygulamalar, eğilimler ve teknolojilerle ilgili bilgiler edinin, böylece eLearning deneyimleriniz erişilebilir, ilgi çekici ve herkes için etkili kalır.

Bu bölümde özetlenen en iyi uygulamaları izleyerek, eLearning profesyonelleri kapalı altyazıyı geliştirme sürecine başarıyla entegre edebilir. Bu erişilebilirlik taahhüdü, tüm öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakta daha kapsayıcı öğrenme deneyimleri sağlar ve nihayetinde başarılarını destekler.

Engelli Erişilebilir eLearning İçeriği Geliştirme için En İyi Uygulamalar

Bugünün hızla evrilen dijital dünyasında, eLearning içeriği geliştirirken erişilebilirliği önceliklendirmek esas hale gelmiştir. Bunu yaparak, içerik oluşturucular, öğrenme deneyimlerinin kapsayıcı, ilgi çekici ve farklı yeteneklere ve öğrenme ihtiyaçlarına sahip bireyler için erişilebilir olduğundan emin olabilirler. Bu nedenle, içerik tasarımı ve geliştirmeye en iyi uygulamaları dahil etmek, erişilebilir ve etkili bir eLearning deneyimi oluşturma yolunda önemli bir adımdır.

1. Hedef kitlenizi anlayın: İçerik oluşturmaya başlamadan önce, hedef kitlenizin ihtiyaçlarını ve sınırlamalarını anlamaya zaman ayırın. Öğrencilerin karşılaşabileceği potansiyel engelleri veya erişilebilirlik zorluklarını araştırın ve bu öğrencileri temsil eden kişilikler oluşturun. Kişilikler, tasarım kararlarını yönlendirmeye ve geliştirmenin sadece uyumluluk gerekliliklerini yerine getirmekten öteye gitmesini sağlamaya yardımcı olabilir. Öğrencilerin çeşitli ihtiyaç ve tercihlerini dikkate almak, görsel, işitsel veya bilişsel engelliler gibi, kapsayıcı dijital öğrenme deneyimleri oluşturmak için önemlidir.

2. Evrensel tasarım ilkelerini benimseyin: Evrensel tasarım ilkelerini benimsemek, içeriğinizin varsayılan olarak çeşitli öğrencilere uyacak şekilde tasarlandığından emin olmanızı sağlar. Bu, katılımı, temsili ve eylem/ifadeyi sağlamak için birden fazla yöntem sağlamayı içerir. Örneğin, farklı öğrenme tercihlerine hitap etmek için içeriği çeşitli formatlarda (metin, ses, video) sunun, motor beceri engelliler için klavye gezinmesine olanak tanıyın ve yazı tipi boyutları ve renklerini ayarlama esnekliği sağlayın.

3. Kapalı altyazı ve transkriptleri dahil edin: Kapalı altyazılar ve transkriptler, erişilebilir eLearning içeriğinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. İşitme engelliler, ana dili olmayan konuşmacılar ve konuşulan içeriğe eşlik ederek okuyarak daha iyi öğrenenler için önemlidirler. Doğru altyazılar ve senkronize transkriptler, içeriğin erişilebilirliğini sadece iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda öğrenci anlayışını ve katılımını da artırır.

4. Görsel ve diğer medya öğeleri için açıklayıcı alternatif (alt) metin kullanın: Alt metin, görsel engellilere ve ekran okuyucu kullananlara içeriği erişilebilir kılmakt Ccingür. Görseller, grafikler ya da diğer görsel medya öğeleri kullanırken, içeriğin amacını veya anlamını açıklayıcı kısa fakat betimleyici alt metinler sağlayın. Ayrıca, düşük görme yeteneğine veya renk körlüğüne sahip öğrencilere içeriği görsel olarak erişilebilir hale getirmek için renk kontrastı, yazı tipi boyutu ve seçimine dikkat edin.

5. Erişilebilir içerik oluşturma araçlarından yararlanın: Pek çseok eLearning içerik oluşturma aracının, otomatik erişilebilirlik denetleyicisi, alt metin giriş alanları ve kapalı altyazı desteği gibi erişilebilirlik özellikleri bulunmaktadır. Bu araçlara aşina olun ve erişilebilir içerik oluşturma sürecini daha verimli hale getirin, ve içeriği farklı yardımcı teknolojilerle test etmeyi unutmayın.

6. İçeriği etkili bir şekilde yapılandırın ve düzenleyin: İçeriğin düzgün bir şekilde organize edilmesi ve yapılandırılması, erişilebilirlik açısından büyük öneme sahiptir. İyi okunabilirlik için açık başlıklar ve alt başlıklar, madde işaretleri ve numaralandırılmış listeler kullanın. Öğrencilerin kolayca takip edebilmesi adına içeriğin mantıklı bir akışını sağlayın ve uzun içerikler için sayfa içi gezinme sunun.

7. Açık ve öz talimatlar sağlayın: Tüm etkinlikler, ödevler ve sınavlar için açık ve net talimatlar sunun. Ekran okuyuculara ve potansiyel olarak karşılaşabilecekleri engellere güvenen öğrencileri göz önünde bulundurun. Görsel ya da işitsel bilgilere erişemeyen öğrencilerin de tam olarak öğrenme deneyimine katılabilmeleri için gerekli tüm bilgileri metin üzerinden iletmeye çalışın.

8. Öğrencilere kontrol ve esneklik sunun: Öğrencilere içerikle en uygun şekilde etkileşim kurabilme seçeneği sunarak, oynatma hızını ayarlamalarına, ses kontrolü veya yazı tipi ve arka plan renginde esneklik sağlayarak öğrenci kontrolü sağlayın. Erişilebilir tasarımda öğrenci kontrolü, bireysel öğrenme tercihlerine uygun hizmet etmek ve öğrenci özerkliğini teşvik etmek için önemlidir.

9. Erişilebilirlik için test yapın: Engelli kullanıcıları her zaman eLearning içeriğinizin test aşamasına dahil edin. Otomatik erişilebilirlik test araçlarını kullanın, ancak aynı zamanda yardımcı teknolojiler kullanan bireyleri deneyimleri hakkında geri bildirimde bulunmaya davet edin. Bu, içeriğinizin gerçekten erişilebilir olduğunu ve tüm öğrencilere olumlu bir kullanıcı deneyimi sunduğunu garanti eder.

10. Erişilebilirlik standartlarına güncel kalın: Web İçerik Erişilebilirlik Kılavuzları (WCAG), Bölüm 508 ve ADA uyumu gibi erişilebilirlik standartları zamanla gelişir. İçerik oluşturucuları, bu yönergelerde yapılan güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmalı ve değişiklikleri tasarım ve geliştirme süreçlerine dahil etmelidir.

Sonuç olarak, erişilebilir eLearning içeriği geliştirmek, öğrenci ihtiyaçlarını anlamaya ve en iyi uygulamalara uymaya yönelik sürekli bir süreç gerektirir. İçerik erişilebilirlik göz önünde bulundurularak başlangıçtan itibaren geliştirildiğinde, tüm öğrencilere daha kapsayıcı, etkili ve etkili bir öğrenme deneyimi sunarak fayda sağlar.

Altyazı Araçları ve Kaynakları

Bir eLearning geliştirme uzmanı olarak, içeriği daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirmek için eğitim materyallerinize kapalı altyazı eklemenin önemini anlıyorsunuz. Bu, işitme engelli öğrencilere yardımcı olmanın yanı sıra içeriği okumayı tercih edenlere veya sesin uygun olmadığı bir ortamda bulunanlara da hizmet verir. eLearning kursunuzu erişilebilirlik yasaları ve düzenlemeleriyle uyumlu hale getirmek için etkili altyazı araçları ve kaynaklar kullanmanız gerekmektedir.

Bu bölümde, eLearning’de altyazı için mevcut en popüler araçlar ve kaynaklar tanıtıyoruz.

1. YouTube’un Otomatik Altyazı Özelliği: YouTube’a video yüklüyor veya eLearning kurslarınızı YouTube videolarına bağlıyorsanız, bu platform otomatik bir altyazı özelliği sunar. Video içindeki sesi analiz eder ve altyazıları metinden oluşturur. Ancak, otomatik altyazılar %100 doğru olmayabilir. Bu nedenle, altyazıların doğruluğunu ve eksiksizliğini sağlamak için altyazıları gözden geçirip manuel olarak düzenlemeniz önemlidir.

2. Cluelabs Yapay Zeka İle Altyazı: Ses dosyalarını anında işleyen ve altyazı dosyaları üreten ve videolarınıza ve/veya elearning projelerinize içe aktarabileceğiniz bir online araçtır. Küçük altyazı görevleri için ücretsizdir ve daha yüksek sayıda dosyanın ve/veya daha uzun sürelerin altyazısına ihtiyaç duyan kullanıcılar için düşük aylık plan seçenekleri sunar. Yapay zeka altyazı hizmetinin düşük maliyetinin yanı sıra hız da bir avantajdır. Manuel altyazı hizmetlerinin aksine, AI altyazısı anında gerçekleşir ve bekleme süresi yoktur.

2. Amara: Amara, eğitim videolarınız için altyazı oluşturmanıza veya düzenlemenize izin veren ücretsiz, kullanıcı dostu bir kapalı altyazı aracıdır. Videonun arka planda oynadığı bir arayüzde altyazılar yazmanıza olanak tanır. Ayrıca, platform çeşitli video dosyası formatlarını destekler ve işbirlikçi altyazı özellikleri sunar, bu sayede birden fazla ekip üyesi aynı video üzerinde çalışabilir.

3. Rev.com: Rev.com, eğitim videolarınız için profesyonel kapalı altyazı sağlayan ücretli bir hizmettir. Video dosyanızı yükleyerek veya bir video bağlantısı sağlayarak, Rev’in altyazı uzmanları doğru ve zaman senkronize altyazılar oluşturur. Platform, çoğu video için %99 doğruluk ve 24 saat içinde dönüş süresi garantisidir. Rev ayrıca, YouTube ve Vimeo gibi çeşitli video barındırma platformlarıyla entegrasyon sunar.

4. CaptionHub: CaptionHub, eLearning ve video prodüksiyon şirketleri için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir kapalı altyazı aracıdır. Yeni altyazılar oluşturmanıza, mevcut altyazıları farklı dillere çevirmenize ve ekip üyelerinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, CaptionHub, altyazıların video iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegrasyonunu sağlayan Adobe Premiere Pro ve After Effects gibi popüler video düzenleme yazılımlarıyla entegrasyon sağlar.

5. 3Play Media: Rev’e benzer şekilde, 3Play Media profesyonel ücretli bir altyazı hizmetidir. Hızlı dönüş süreli verimli altyazı ve transkript hizmetleri sağlar. Platform, çeşitli video formatlarını destekler ve popüler video barındırma platformları ve Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS) ile entegrasyona olanak tanır. Ayrıca, 3Play Media çeviri hizmetleri sunar, böylece çok uluslu eğitim şirketleri için mükemmel bir seçim olur.

Bu araçların yanı sıra, kapalı altyazı becerilerinizi ve bilginizi geliştirmenize yardımcı olacak ek kaynaklar da mevcuttur:

W3C’nin Web Erişilebilirlik Girişimi (WAI): WAI, geliştiricilere ve organizasyonlara web içeriğini, eLearning materyalleri de dahil olmak üzere, engellilere daha ulaşılabilir hale getirmek için yönergeler, teknikler ve kaynaklar sunar. Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzları (WCAG), altyazılama en iyi uygulamalarını ve erişilebilirlik standartlarını öğrenmek için esaslı bir kaynaktır.

– eLearning Erişilebilirlik Grupları: LinkedIn ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında eLearning ve erişilebilirlik odaklı gruplara katılmak, endüstri uzmanlarından öğrenmenize, deneyimlerinizi paylaşmanıza ve kapalı altyazı ve eLearning geliştirme hakkındaki özel sorunlarınıza cevaplar bulmanıza yardımcı olabilir.

– Profesyonel Kurslar: Gerekli olmamakla birlikte, erişilebilirlik konusunda uzmanlık gösteren WebAIM veyaDeque Üniversitesi tarafından sunulan profesyonel kurslara katılarak, erişilebilir eLearning ve kapalı altyazı en iyi uygulamaları hakkındaki anlayışınızı geliştirebilirsiniz.

Özetle, eLearning geliştirme sürecinde kapalı altyazı teknolojisinden yararlanmak, kurslarınızın erişilebilirliğini ve kapsayıcılığını önemli ölçüde artırır. Yukarıda bahsedilen araçları ve kaynakları kullanarak, tüm izleyiciniz için kapsamlı ve çekici öğrenme deneyimleri yaratabilirsiniz, yeteneklerinden veya tercihlerinden bağımsız olarak. Unutmayın, eLearning kurslarınız ne kadar erişilebilir olursa, dünya çapında öğrencileri güçlendirmede o kadar büyük etkisi olacaktır.

Bu makale birden fazla dilde mevcut:

Leveraging Closed Captioning Technology in the eLearning Development Process

Nutzung von Untertiteltechnologie im eLearning-Entwicklungsprozess

Tirer Profit de la Technologie de Sous-Titrage Codé dans le Processus de Développement d’eLearning

Aprovechando la Tecnología de Subtitulado en el Proceso de Desarrollo de eLearning

Sfruttare la Tecnologia dei Sottotitoli Chiusi nel Processo di Sviluppo dell’eLearning

Aproveitando a Tecnologia de Legendas Fechadas no Processo de Desenvolvimento de eLearning

Benutting van Gesloten Bijschrift Technologie in het eLearning Ontwikkelingsproces

Використання Технології Субтитрування у Процесі Розробки електронного навчання

eÖğrenme Geliştirme Sürecinde Kapalı Altyazı Teknolojisinden Yararlanma

Wykorzystanie Technologii Napisów dla Niesłyszących w Procesie Tworzenia eLearningu

Uttnyttja Undertextningsteknik i eLärningsutvecklingsprocessen

Utnytte Teknologi for Lukket Teksting i eLæringsutviklingsprosessen

Udnyttelse af Teknologi for Lukket Tekstning i eLearning Udviklingsprocessen

Использование Технологии Скрытых Субтитров в Процессе Разработки eLearning


Posted

in

by

Tags: