Використання Технології Субтитрування у Процесі Розробки електронного навчання

Share the wisdom with your network

Це переклад оригінальної статті, написаної англійською мовою: Leveraging Closed Captioning Technology in the eLearning Development Process

Вступ до технології закритих субтитрів

Закриті субтитри – це важлива функція доступності, яка швидко набирає значення у сучасному цифровому віці, особливо у галузі електронного навчання. Як вже з назви видно, закриті субтитри приховані і можуть бути активовані або деактивовані згідно з бажанням користувача. Вони спрямовані на надання особам, які мають проблеми зі слухом, або стикаються з мовними бар’єрами, оптимального досвіду електронного навчання, надаючи текстові транскрипти вимовленого контенту.

Технологія закритих субтитрів має своє походження в галузі трансляції, з’явившись на початку 1970-х років. Вона була створена, щоб забезпечити доступ до телевізійного контенту для глухих та людей з проблемами слуху. З часом вона еволюціонувала і стала невід’ємною частиною різних мультимедійних платформ, включаючи відео, подкасти, веб-семінари та курси електронного навчання.

У наш час технологія закритих субтитрів служить ширшій меті, допомагаючи освітнім інститутам та корпоративним організаціям розбивати бар’єри, з якими стикаються різні учні. Надаючи багатофункціональні способи взаємодії з навчальним контентом, вона гарантує, що платформи електронного навчання адаптовані до різних стилів навчання і сприяють створенню інклюзивного навчального середовища.

Включення закритих субтитрів у розробку електронного навчання може здатися складним, але насправді воно менш складне, ніж здається. Процес, як правило, включає транскрибування та синхронізацію вимовлених слів з текстом, що відображається на екрані, та забезпечення точного відтворення вербальної інформації. Технологія включає в себе ряд програмних інструментів та служб, починаючи від автоматичного транскрибування за допомогою штучного інтелекту (AI) до ручного транскрибування професійними людьми.

Суттєвим аспектом технології закритих субтитрів є врахування якості транскрипції. Точні транскрипції мають вирішальне значення для надання ефективного досвіду електронного навчання всім учням, що робить необхідним правильний вибір інструментів та послуг. Крім того, дотримання стандартів доступності, таких як Руководства по доступности веб-контента (WCAG), забезпечує доступність змісту електронного навчання для користувачів з різними можливостями та вимогами.

Закриті субтитри перевищують просте відображення говоріння на екрані. Вони також передають значущі невербальні сигнали, такі як звукові ефекти, фонова музика та ідентифікація диктора. Важливо включити ці типи інформації, щоб гарантувати, що учень отримує повний контекст контенту, що в свою чергу покращує розуміння та засвоєння.

Дослідження свідчать про те, що закриті субтитри істотно сприяють розумінню та засвоєнню мультимедійного контенту. Вони корисні не тільки для осіб з порушенням слуху, але також для тих, хто вчить нову мову або стикається з незнайомими акцентами. Закриті субтитри також дають підкріплення для аудіальних учнів, поєднуючи візуальне підкріплення з аудіальною інформацією.

У сучасному глобалізованому світі інтеграція технології закритих субтитрів у процес розробки електронного навчання є прийнятним рішенням для подолання мовних та культурних бар’єрів у освіті. Багатомовні закриті субтитри не лише полегшують навчання для нерідномовних викладачів, але також сприяють розумінню викладачів та розробників різноманітних потреб своєї аудиторії.

Підсумовуючи, технологія закритих субтитрів є невід’ємною частиною електронного навчання, яке стає доступніше, інклюзивніше і ефективніше для всіх учнів. Включаючи їх у процес розробки електронного навчання, творці контенту активно пропагують справедливий та захоплюючий навчальний досвід. Наступні розділи цієї статті будуть докладніше розглядати переваги закритих субтитрів у електронному навчанні, стратегії їх інтеграції у процес розробки та найкращі практики та інструменти для створення доступного контенту електронного навчання.

Переваги закритого субтитрування у електронному навчанні

Закрите субтитрування посилається на текстове відображення аудіо контенту в мультимедійних ресурсах, таких як відео або інтерактивний модуль. Ця технологія відіграє важливу роль у середовищі електронного навчання, забезпечуючи доступність та інклюзивність для навчаючихся з порушеннями слуху або мовними бар’єрами. У цій частині ми розглянемо різні переваги закритого субтитрування, підкреслюючи його важливість у розробці ефективного контенту для електронного навчання.

1. Доступність для навчаючихся з порушеннями слуху: Закрите субтитрування критично важливе для приблизно 466 мільйонів людей у всьому світі, які мають інвалідність через втрату слуху. Надаючи текстове відображення аудіо контенту, навчаючіся з порушеннями слуху можуть спілкуватися з курсами та засвоювати важливу інформацію без бар’єрів. В результаті, розробники електронного навчання розширюють охоплення та вплив свого контенту, задовольняючи різноманітні потреби навчаючихся.

2. Покращення розуміння та збереження інформації: Дослідження показують, що комбінація візуальних та аудіо стимулів може привести до кращих результатів навчання. Закриті субтитри підтримують цей багатомодальний підхід до навчання, надаючи додаткові візуальні дані поряд з аудіо контентом, підвищуючи розуміння та сприяючи зберіганню інформації. Ця перевага стосується всіх навчаючихся, не лише тих, хто має проблеми зі слухом, коли вони залучаються до електронних навчальних матеріалів.

3. Мовна підтримка для нерідномовлячих співробітників: З постійним розширенням географії глобалізації та змішуванням міжнародних колективів електронні навчальні матеріали повинні бути доступні користувачам з різних мовних середовищ. Закрите субтитрування сприяє доступності, надаючи текстовий документ, який дозволяє людям, що не володіють рідною мовою, слідувати контенту зручним для них темпом. Крім того, розробники електронного навчання можуть надавати заміну мови, створюючи субтитри кількох мов для адаптації загальнонаціональних навчаючихся.

4. Гнучкість у середовищі навчання: Сучасні слухачі можуть отримати доступ до матеріалів електронного навчання у різних середовищах, які можуть бути неідеальними для прослуховування аудіоконтенту. За допомогою закритих субтитрів, користувачі можуть взаємодіяти з контентом без залежності від аудіо, що дозволяє їм навчатися у таких середовищах, як бібліотеки, переповнені громадські місця, або навіть вночі, коли вони можуть не бажати турбувати інших. Така гнучкість робить компоненти електронного навчання більш універсальними та зручними для користувача.

5. Покращені можливості пошуку та перемикання: Коли закриті субтитри точно марковані за часом і синхронізовані з контентом електронного навчання, перемикання стає простішим. Слухачі можуть легко шукати у субтитрах конкретні ключові слова або фрази, переходити до відповідних розділів та ефективно знаходити необхідну інформацію. До того ж, наявність пошукових ресурсів забезпечує знаходження матеріалів електронного навчання на різних цифрових платформах, оскільки пошукові системи можуть індексувати текстовий контент, наданий у закритих субтитрах.

6. Дотримання законодавчих вимог та стандартів галузі: Багато країн прийняли закони про доступність, які передбачають закриті субтитри для мультимедійних ресурсів. Наприклад, Закон США про американців із інвалідністю (ADA) та Керівні принципи доступності веб-контенту (WCAG) містять конкретні вимоги щодо доступного мультимедійного контенту. Включення закритого написання на екрані при розробці електронного навчання не лише забезпечує дотримання цих вимог, але й дозволяє організаціям дотримуватися своїх зобов’язань щодо інклюзивності та рівних можливостей для усіх слухачів.

Підсумовуючи, впровадження технології закритих субтитрів у розробці електронного навчання пропонує численні переваги – починаючи від покращеного доступу для користувачів з вадами слуху до підвищення розуміння, підтримки мови, гнучкості навчання та дотримання законодавчих вимог. Використовуючи цю технологію, розробники електронного навчання можуть створювати інклюзивні та ефективні навчальні досвіди, які задовольняють різні потреби користувачів, максимізуючи вплив своєї продукції.

Інтеграція субтитрів у процес розробки електронного навчання

Інтеграція закритих субтитрів у розробці електронного навчання – це необхідний аспект, щоб задовольнити потреби учнів із порушеннями слуху та не-носіїв мови. Закриті субтитри забезпечують участь кожного у навчальному процесі без бар’єрів, надаючи рівні можливості для всіх. В цій статті буде розглянутий процес та кращі практики безшовної інтеграції закритих субтитрів у процес розробки електронного навчання.

1. Планування закритих субтитрів у дизайні електронного навчання

Як і в будь-якому дизайні електронного навчання, планування має ключове значення для успіху. Закриті субтитри слід розглядати на початкових етапах розробки курсу. Визначення цільової аудиторії та її специфічних вимог допоможе керувати рішеннями щодо рівня деталізації та стилю субтитрів.

На стадії планування розгляньте:
– Тип вмісту: відео, аудіо, анімація
– Мову та рівень читання учня
– Формат закритих субтитрів: таймінг, позиціонування, вигляд
– Інструменти та платформи, які ваша команда використовуватиме для розробки та додавання субтитрів до контенту електронного навчання

2. Створення вмісту та синхронізація

Створення ефективних закритих субтитрів починається з написання точного транскрипту медіа-контенту. Точність має важливе значення, оскільки це впливатиме на розуміння учням матеріалу. Перегляньте транскрипт на предмет граматичних помилок, відповідної мови та зручності читання. Майте на увазі, що субтитри повинні бути короткими та синхронізованими з екранним контентом, уникнути ризику перевантаження учня.

При створенні субтитрів зверніть увагу на такі фактори:

– Розбити речення на коротші фрази, щоб відповідати темпу говореного контенту
– Синхронізувати субтитри так, щоб вони відповідали аудіо
– Використовуйте просту мову та уникайте складних висловів для кращого розуміння
– Акцентуйте ключові слова та основні моменти, щоб допомогти учням запам’ятати інформацію

3. Форматування та доступність

Зовнішній вигляд та формат закритих субтитрів відіграють важливу роль в доступності контенту електронного навчання для всіх учнів. Вибирайте шрифти, які легко читаються та виділяються на тлі, і розробіть послідовний посібник зі стилю для використання шрифтів, розміру та кольору. Звертайте увагу на контраст між текстом і фоном – високий контраст між ними полегшує читання.

Додаткові аспекти форматування повинні включати:

– Довжина рядка: зберігайте короткі замітки, ідеально на два рядки або менше
– Розташування: розміщення заміток не повинно блокувати критичний зміст на екрані
– Тривалість: надайте достатньо часу навчальному користувачеві, щоб зручно читати субтитри

4. Тестування та оцінка

Після впровадження закритого субтитрування у навчальний контент необхідно провести ретельне тестування, щоб переконатися у його ефективності. Тестування слід проводити з користувачами, які добре знайомі з закритим субтитруванням і зможуть надати корисні відгуки. Це включає осіб з порушеннями слуху, не-native speakers, а також тих, хто знайомий з рекомендаціями доступності електронного навчання.

Процес тестування повинен включати:

– Точність змісту та презентації
– Читабельність та темп субтитрів
– Відгуківість субтитрів на різних пристроях, розмірах екранів та навчальних платформах
– Зворотний зв’язок від користувачів для можливих покращень та коректив

5. Постійне вдосконалення

Як і з будь-яким компонентом розробки електронного навчання, закрите субтитрування – це процес постійного вдосконалення. Збирайте відгуки від учнів та зацікавлених сторін, та використовуйте ці дані для удосконалення та оптимізації вашого підходу. Залишайтеся в курсі останніх практик, трендів та технологій у сфері закритого субтитрування, щоб забезпечити доступність, привабливість та ефективність вашого електронного навчання для всіх.

Дотримуючись найкращих практик, описаних у цьому розділі, професіонали електронного навчання можуть успішно інтегрувати закрите субтитрування у свій процес розробки. Ця прихильність до доступності призведе до більших універсальних навчальних досвідів, які задовольнять різні потреби всіх навчальних користувачів та, в кінцевому результаті, сприяють їх успіху.

Кращі практики розробки доступного eLearning-контенту

У сучасному стрімко розвиваючомуся цифровому світі стає надзвичайно важливим пріоритизувати доступність при розробці eLearning-контенту. Роблячи це, автори контенту забезпечують, що навчальний досвід є інклюзивним, цікавим та доступним для осіб з різними можливостями та потребами у навчанні. Таким чином, включення кращих практик у проектування та розробку контенту стає важливим кроком у створенні доступного та ефективного eLearning-досвіду.

1. Зрозумійте свою цільову аудиторію: Перед початком створення контенту зробіть акцент на вивченні потреб та обмежень вашої цільової аудиторії. Досліджуйте можливі проблеми з доступністю або порушеннями функцій, з якими стикаються учні та створюйте персонажів, які їх представляють. Персонажі можуть допомогти керувати прийняттям рішень на етапі проектування та переконатися, що розробка йде далі за виконання базових вимог до доступності. Важливо враховувати різні потреби та вподобання учнів, такі як порушення зору, слуху або пізнавальних функцій, щоб створити інклюзивний цифровий навчальний досвід.

2. Обійміть принципи універсального дизайну: Застосування принципів універсального дизайну гарантує, що ваш контент розроблено з урахуванням потреб максимально широкого кола користувачів. Це передбачає надання декількох способів залучення, представлення та виразності/дії. Наприклад, подайте контент у різних форматах (текст, аудіо, відео), щоб задовольнити різні вподобання у навчанні, адаптувати навігацію за допомогою клавіатури для осіб з порушеннями рухових навичок та забезпечити гнучкість у налаштуванні розмірів та кольорів шрифтів.

3. Включіть закриті субтитри та транскрипції: Закриті субтитри та транскрипції – це важливі елементи доступного eLearning-контенту. Вони допомагають учням з порушеннями слуху, носіям інших мов, а також тим, хто краще засвоює матеріал, слідуючи за розмовним контентом у письмовій формі. Точні субтитри та синхронізовані транскрипції не лише поліпшують доступність контенту, але й підвищують цікавість учнів та загальне залучення до навчального процесу.

4. Використовуйте описовий альтернативний (alt) текст для зображень та інших медіа: Alt-текст є важливим для забезпечення доступності контенту для осіб з вадами зору та тих, хто використовує екранні зчитувачі. Додавайте до зображень, діаграм або інших візуальних матеріалів стислий, але описовий альт-текст, який пояснює мету або зміст контенту. Крім того, звертайте увагу на контраст кольорів, розмір шрифту та його вибір, щоб ваш контент був візуально доступним для осіб зі слабким зором або далтонізмом.

5. Використовуйте інструменти для створення доступного контенту: Багато авторських інструментів для електронного навчання мають вбудовані функції доступності, такі як автоматичні перевірники доступності, поля для введення альт-тексту та підтримку закритих субтитрів. Ознайомтесь з цими інструментами, щоб ефективніше створювати доступний контент, та не забудьте перевіряти контент з різними допоміжними технологіями для забезпечення сумісності.

6. Ефективно структуруйте та організовуйте контент: Правильна організація та структурування контенту відіграють відділну роль у його доступності. Використовуйте чіткі заголовки та підзаголовки, маркери та нумеровані списки для кращої зручності читання. Забезпечте логічний порядок контенту, який допоможе слухачам легко слідувати за матеріалом, та надавайте навігацію всередині сторінки для великого обсягу контенту.

7. Надавайте чіткі та стислі інструкції: Надавайте ясні та зрозумілі інструкції для усіх активностей, завдань та вікторин. Враховуйте осіб, які користуються екранними зчитувачами, а також будь-які можливі бар’єри, з якими вони можуть стикнутися. Переконайтесь, що ви передали всю необхідну інформацію через текст, щоб слухачі, які не можуть отримати доступу до візуальної чи аудіоінформації, могли також повноцінно брати участь у навчальному досвіді.

8. Надавайте контроль та гнучкість учням: Дозволіть учням взаємодіяти з контентом так, як їм зручніше, надаючи такі опції, як регулювання швидкості відтворення, гучності та гнучкості у розмірі шрифту та кольорі фону. Контроль учнів є важливим аспектом доступного дизайну, оскільки він враховує індивідуальні особливості навчання та сприяє самостійності учнів.

9. Тестування на доступність: Завжди залучайте користувачів з особливими потребами до тестування вашого контенту з електронного навчання. Використовуйте автоматичні інструменти тестування доступності, але також запрошуйте людей, які використовують допоміжні технології, щоб надати відгук про свій досвід. Це забезпечить доступність вашого контенту та позитивний досвід користувачів для всіх учнів.

10. Будьте в курсі стандартів доступності: Стандарти доступності, такі як Керівництва з доступності веб-контенту (WCAG), Розділ 508 та ADA, з часом змінюються. Автори контенту повинні бути в курсі оновлень цих керівництв і враховувати будь-які зміни у процесі проектування та розробки.

На завершення, розробка доступного контенту для електронного навчання – це постійний процес, який вимагає відданості розумінню потреб учнів та дотриманню кращих практик. Коли контент розробляється з урахуванням доступності з самого початку, це дає переваги всім учням, надаючи більш всеосяжний, цікавий та ефективний навчальний досвід.

Інструменти та ресурси для закритих субтитрів

Як професіонал у сфері розробки електронного навчання, ви розумієте важливість включення закритих субтитрів у ваших курсах для розширення доступності контенту для більшої аудиторії. Це не лише допомагає слабочуючим користувачам, але і задовольняє потреби тих, хто воліє читати контент або перебуває в оточенні, де аудіо не є варіантом. Щоб зробити свій курс електронного навчання відповідним до законів та правил про доступність, вам необхідно використовувати ефективні інструменти та ресурси для закритих субтитрів.

У цьому розділі ми познайомимо вас з деякими з найпопулярніших інструментів та ресурсів для створення закритих субтитрів у електронному навчанні.

1. Автоматичне додавання субтитрів на YouTube: Якщо ви завантажуєте відео на YouTube або посилаетесь на відео з YouTube у своїх курсах з електронного навчання, ця платформа пропонує функцію автоматичного додавання субтитрів. Вона аналізує аудіо у відео та генерує субтитри на основі транскрипції. Однак автоматичні субтитри можуть бути не на 100% точними. Тому необхідно переглядати та вручну редагувати субтитри для забезпечення їх точності та повноти.

2. Підписи Cluelabs з використанням ШІ: Інтернет-інструмент, який використовує штучний інтелект для миттєвої обробки аудіофайлів та генерує файли закритих субтитрів для скачування, які можна імпортувати у відео та/або проекти електронного навчання. Інструмент безкоштовний для невеликих завдань з підписками та має кілька варіантів низьких щомісячних планів для тих, кому потрібно підписуватись на велику кількість файлів і/або тривалий час. На відміну від ручних послуг підписок сервіс ШІ має переваги в низькій ціні і швидкості, оскільки він відразу виробляє субтитри без потреби чекати.

2. Amara: Amara – це безкоштовний, зручний у використанні інструмент для створення закритих субтитрів, який дозволяє створювати або редагувати субтитри для ваших відео для eLearning. Він має простий інтерфейс, в якому ви можете вводити субтитри під час відтворення відео на задньому плані. Більше того, платформа підтримує різні формати відеофайлів та пропонує можливості спільного створення субтитрів, дозволяючи кільком членам команди працювати над одним відео.

3. Rev.com: Rev.com – це платний сервіс, який надає професійні послуги створення закритих субтитрів для ваших відео для eLearning. Завантаживши ваш відеофайл або надавши посилання на відео, експерти з субтитрування Rev вручну створюють точні та синхронізовані з часом субтитри. Платформа гарантує 99% точності та 24-годинний строк виконання для більшості відео. Rev також пропонує інтеграцію з різними платформами відеохостингу, такими як YouTube та Vimeo.

4. CaptionHub: CaptionHub – це розширений інструмент для створення закритих субтитрів, спеціально розроблений для бізнесу з eLearning та виробництва відео. Він дозволяє створювати нові субтитри, перекладати наявні субтитри на інші мови та співпрацювати з членами вашої команди в режимі реального часу. Крім того, CaptionHub забезпечує інтегрування з популярними відео редакторами, такими як Adobe Premiere Pro та After Effects, що забезпечує безшовне включення субтитрів у ваш відео процес.

5. 3Play Media: Аналогічно Rev, 3Play Media – це професійний платний сервіс субтитрування. Він надає ефективні послуги субтитрування та транскрипції з швидким терміном виконання. Платформа підтримує різні формати відео та дозволяє інтегруватися з популярними платформами відеохостингу та системами управління навчанням (LMS). До того ж, 3Play Media пропонує послуги перекладу, що робить його відмінним вибором для багатонаціональних корпорацій з eLearning.

Окрім цих інструментів, додаткові ресурси можуть допомогти вам покращити ваші навички створення закритих субтитрів та знання:

Ініціатива з доступності Веб-консорціуму (WAI) (WAI): WAI надає керівництво, методики та ресурси для того, щоб допомогти розробникам та організаціям зробити свій веб-контент, зокрема матеріали eLearning, більш доступними для людей з інвалідністю. Веб-справочник з доступності контенту (WCAG) – необхідний ресурс для вивчення кращих практик субтитрування та стандартів доступності.

– Групи з доступності електронного навчання: Вступаючи до груп з електронного навчання та доступності на платформах соціальних медіа, таких як LinkedIn та Facebook, ви можете вчитися від експертів галузі, обмінюватися досвідом та отримувати відповіді на конкретні проблеми стосовно субтитрування та розробки електронного навчання.

– Професійні курси: Хоча це не є обов’язковим, ви можете обрати професійні курси, які спеціалізуються на доступності, такі як ті, що пропонуються WebAIM або Deque University, щоб покращити розуміння доступного електронного навчання та кращих практик субтитрування.

Підсумовуючи, використання технології закритого субтитрування у процесі розробки електронного навчання значно підвищує доступність та інклюзивність ваших курсів. Використовуючи згадані вище інструменти та ресурси, ви можете створити цілісні та захоплюючі навчальні матеріали для всієї своєї аудиторії, незалежно від їх здібностей або вподобань. Завжди пам’ятайте, що чим доступніші ваші курси електронного навчання, тим більший вплив ви матимете на навчання людей у всьому світі.

Ця стаття доступна кількома мовами:

Leveraging Closed Captioning Technology in the eLearning Development Process

Nutzung von Untertiteltechnologie im eLearning-Entwicklungsprozess

Tirer Profit de la Technologie de Sous-Titrage Codé dans le Processus de Développement d’eLearning

Aprovechando la Tecnología de Subtitulado en el Proceso de Desarrollo de eLearning

Sfruttare la Tecnologia dei Sottotitoli Chiusi nel Processo di Sviluppo dell’eLearning

Aproveitando a Tecnologia de Legendas Fechadas no Processo de Desenvolvimento de eLearning

Benutting van Gesloten Bijschrift Technologie in het eLearning Ontwikkelingsproces

Використання Технології Субтитрування у Процесі Розробки електронного навчання

eÖğrenme Geliştirme Sürecinde Kapalı Altyazı Teknolojisinden Yararlanma

Wykorzystanie Technologii Napisów dla Niesłyszących w Procesie Tworzenia eLearningu

Uttnyttja Undertextningsteknik i eLärningsutvecklingsprocessen

Utnytte Teknologi for Lukket Teksting i eLæringsutviklingsprosessen

Udnyttelse af Teknologi for Lukket Tekstning i eLearning Udviklingsprocessen

Использование Технологии Скрытых Субтитров в Процессе Разработки eLearning


Posted

in

by