LMS Alternatifleri Olmadan eÖğrenme Teslim Etme

Share the wisdom with your network

Bu, İngilizce yazılmış orijinal makalenin bir çevirisidir: Non-LMS Alternatives for Delivering eLearning

LMS Platformlarına Alternatif Olarak Kullanmanın Artan İhtiyacı

Geleneksel Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS), on yıllardır e-Öğrenmenin temeli olmuştur. Sanal sınıf olarak hizmet etmiş, öğrenci-öğretmen etkileşimi, ders içeriğinin dağıtımı ve eğitimsel idari görevler için merkezi bir hub sağlamıştır. Ancak, son yıllarda, e-Öğrenme manzarası büyük ölçüde evrimleşmiştir. Bununla birlikte, öğrenme deneyimi tasarım profesyonelleri arasında, LMS tabanlı olmayan platformlara yönelme eğilimi artmaktadır.

Şimdiki dünyamız, teknoloji tarafından önemli ölçüde desteklenmektedir, bu da eğitim ve öğretim alanları dahil olmak üzere birçok sektör ve endüstride hızlı ve sürekli değişiklikleri tetikler. Dijital öğrenme geliştikçe, geleneksel bir LMS’nin esnek, çeşitlendirilmiş ve etkili e-Öğrenme deneyimleri sağlamada nihai çözüm olmayabileceği anlaşılmaktadır. Bu, alışılmadık, alternatif platformlara doğru bir kayma ihtiyacını formüle eder.

Bu artan ihtiyaç belki de bir dizi farklı faktörden kaynaklanıyor. İlki daha fazla esneklik ihtiyacıdır. Geleneksel LMS platformları genellikle belirlenmiş bir çerçeve ve tasarımla birlikte gelir. Karmaşık eğitim ihtiyaçları olan veya benzersiz bir görünüm ve his arayan kurumlar veya şirketler için, bu platformlar kısıtlayıcı hissedilebilir.

İkincisi, sosyal ve gayri resmi öğrenmenin yükselişi, eğitim paradigmasını değiştirdi. Yeni jenerasyon öğrenciler, standart, temel metin tabanlı materyalden ziyade etkileşimli, ilgi çekici eğitim içeriğini tercih eder. Zihinsel merakı ve ilgiyi uyarabilecek platformları arıyorlar; bu, etkileşimli, ilgi çekici içerik sunabilen platformlar için artan bir talebi teşvik ediyor.

Son olarak, eğitim teknolojisi ilerledikçe, teknolojiye hakim öğrenenlerin beklentileri de aynı şekilde artıyor. Daha programlanabilir, özelleştirilebilir platformların varlığı, her öğrenenin benzersiz özellikleri ve gereksinimleriyle mükemmel şekilde uyumlu bir öğrenme deneyimi tasarlama olanağını bize sunar. Bu kişiselleştirme, geleneksel bir LMS kurulumuyla başarmak zordur.

LMS’nin eÖğrenime yaptığı katkıları inkâr etmek imkânsızken, daha fazla tasarım özgürlüğü veren, farklı öğrenme deneyimleri sunan ve artan öğrenen beklentilerini karşılayan platformlara olan ihtiyaç görmezden gelinemez.

Yaklaşan bölümlerde, bu zorlukların üstesinden gelebilecek alternatif platformları keşfedeceğiz. Bu platformların özelliklerini, avantajlarını ve potansiyel dezavantajlarını derinlemesine inceleyecek ve başarılı uygulamalar örnekleri sunacağız. Amacımız, eÖğrenme sunmak için kullandıkları teknoloji ve platformlar hakkında bilinçli kararlar alabilmeleri için öğrenme ve tasarım profesyonellerine kapsamlı bir genel bakış sağlamaktır. Bu değişim, eÖğrenmenin geleceğini göz önünde bulundurarak, bunun sadece sağlam ve uyarlanabilir değil, aynı zamanda çekici ve etkili olmasını sağlamak için kritiktir.

Geleneksel LMS’ye Alternatiflerin Keşfi

Bir zamanlar, bir LMS öğrenme içeriğini sunmak ve ilerlemeyi izlemek için tek seçenek olmasına rağmen, artık durum böyle değil. Modern öğrenme ve gelişim profesyonelleri, LMS benzeri özellikler sunan ancak bir LMS sisteminin rahatsızlıklarını ve fiyat etiketini içermeyen birden fazla araçla çalışma esnekliğine sahip. İşte son yıllarda popülerlik kazanan bu tür araçlardan bazı örnekler.

Geri bildirim, öğrenme verileri ve etkileşim sonuçlarına yönelik Data Cloud depolama:

Bu seçenek, bir eLearning kursunda öğrenenlerin etkileşimlerini ve davranışlarını izleme ve analiz etme konusunda gelişmiş işlevselliği sayesinde geleneksel bir Öğrenme Yönetim Sistemi’ne (LMS) göre daha fazla esneklik sunmaktadır. Geleneksel LMS’ler, isteğe bağlı düğmelere tıklama gibi belirli öğrenen eylemleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunmayabilir ve bu eylemleri son quiz puanları ile ilişkilendiremez. Veri Bulutu’nu kullanarak, öğrenme profesyonelleri, öğrenen davranışları ve tercihleri hakkında daha detaylı bilgiler elde edebilir, böylece öğrenme deneyimini ve içeriğini gerçek kullanıcı etkileşimleri ve performansa dayalı olarak optimize edebilirler. Bu, belirli bir içerikle öğrenci ilgisi anlaması gereken uyumluluk eLearning kursları üzerinde çalışmaya odaklanan eğitim tasarımcıları için özellikle faydalı olabilir.

Ücretsiz eLearning Kursu / Kullanıcı Akış Analitiği:

Bu araç, bir kurs içerisinde öğrenicinin her adımına ilişkin kapsamlı iç görüler sunar, böylece eğitmenler hareketleri, etkileşimleri, slayt ziyaretlerini ve hatta öğrenenlerin kursu bıraktığı noktaları izleyebilir. Detaylı kullanım istatistikleri sunar, her bir slaytta geçirilen süre ve belirli bir slayta ziyaret sıklığı dahil olmak üzere, öğrenen angajmanını anlamak ve içerik dağıtımını optimize etmek için önemli olabilir. İlave olarak, öğrenenlerin coğrafi konumları ve kullandıkları cihazlar ve tarayıcılar hakkında bilgi sağlar. Bu araç, herhangi bir LMS yazılımından bağımsız olarak çalışabileceği için özellikle yararlıdır, bu geleneksel bir LMS kullanmayı tercih etmeyen veya erişimi olmayan öğrenme profesyonelleri için esneklik sunar. Bu aracın sağladığı iç görülerden yararlanarak, öğrenme profesyonelleri eğitsel içeriği düzenleyerek daha iyi eğitim sonuçları sağlayabilir, öğrenme deneyiminin genel etkinliğini artırabilir.

Öğrenme verilerini depolamak için Google Sheets kullanımı (gönderilen yanıtlar, ilerleme, etkileşimler vb.):

Bir öğrenme profesyoneli, gerçek zamanlı veri toplama ve analizi için Google Sheets’le sorunsuz entegrasyon sağlama yeteneği nedeniyle, Google Sheets eLearning Widget’ı tercih edebilir. Bu araç, Marla gibi uyumluluk eLearning kursları geliştirmeye odaklanan eğitim tasarımcıları için özellikle kullanışlı olabilir ve isteğe bağlı “Daha Fazla Öğren” düğmelerine ve bu eylemleri son quiz puanları ile bağdaştırmak için tıklamaları gibi belirli öğrenen aksiyonları izlemek isteyebilir. Özel veri noktalarını toplamak için hesap tablolarını oluşturma ve özelleştirme yeteneği, öğrenme profesyonellerine öğrenenlerin davranışlarını ve performansını izlemek ve analiz etmek için esnek ve kullanıcı dostu bir platform sağlar, bu da iç görülerden elde edilenlere dayalı olarak eğitsel içeriği optimize etmelerini sağlar. Bunun sonucunda, geleneksel LMS’lerin sunduğu gibi detaylı ve özelleştirilebilir analiz seçeneklerini sunmayabilen geleneksel LMS’lerin sınırlamalarını ele alan daha etkili ve kişiye özel eğitim deneyimleri yaşanabilir.

eLearning endüstrisi büyüdükçe, içerik teslimi için Yönetim Sistemlerinin tek çözüm olmadığı giderek daha net hale geliyor. LMS, birçok yıl boyunca eLearning’in temel taşı olmuştur, ancak belirli öğrenme ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek benzersiz faydalar sunan alternatif platformlar ortaya çıkmaktadır.

Bu alternatiflerden biri Öğrenme Deneyim Platformları (LXP)’dır. LXP, öğreneni merkeze koyar, kendi öğrenme yolunu kontrol etmelerini sağlar. Katı bir müfredatı takip etmek yerine, öğrenciler tercihlerine ve hızlarına göre çeşitli içerik türleriyle etkileşim kurabilir. AI tabanlı öneriler, sosyal öğrenme unsurları ve ilerleme izleme gibi özellikler, LXPs’yi son derece kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı yapar.

Yenilikçi bir alternatif daha İçerik Yönetim Sistemi (CMS)’dir. LMS’de olduğu gibi, içerik ve öğrenme yolları önceden tanımlıdır, CMS dijital içeriğin, basit bir arayüz kullanarak oluşturulmasını, yönetilmesini ve modifiye edilmesini sağlar. Yazarlara çeşitli öğrenme içerikleri oluşturma özgürlüğü verir ve öğrencilere bunlara talep üzerine erişim imkanı sağlar. Bu, öğrenmenin daha spontane olabileceği ve acil endişelere veya ilgilere uyum sağlayabileceği anlamına gelir, böylece öğrenmeyi daha ilgili ve çekici hale getirir.

Mikro öğrenme platformları, popülerlik kazanacak başka bir alternatiftir. Mikro öğrenme, içeriği küçük, yönetilebilir birimler halinde sunar, bu da yoğun öğrenci için idealdir. İyileştirilmiş tutma ve daha kolay programlama gibi faydalarıyla ilişkilendirilmiştir. Mobil öğrenme uygulamaları, genellikle mikro öğrenme felsefesini benimser, ‘yoldayken’ tüketilebilen lokma büyüklüğünde dersler sunar.

Sosyal öğrenme platformları, öğrencilerin tartışma, işbirliği ve bilgi ve deneyimlerin paylaşılması yoluyla birbirlerinden öğrenebildikleri dijital bir ortam sunar. Bu, özel platformlarda veya sosyal medya kanalları aracılığıyla gerçekleşebilir. Bu platformların dinamik, etkileşimli doğası, öğrenciler arasında bir topluluk duygusu oluşturarak katılımı artırabilir.

Son olarak, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojileri kullanan daldırıcı öğrenme platformlarına yönelik ortaya çıkan trend bulunmaktadır. Bunlar, sağlık veya mühendislik gibi pratik uygulama ve durumsal değerlendirmenin önemli olduğu alanlarda öğrenme sonuçlarını önemli ölçüde artırabilecek daldırıcı, gerçek dünya senaryoları yaratır.

Bazıları için bu alternatifler, geleneksel bir ÖYS’yi tamamen değiştiremeyebilir ancak mükemmel tamamlayıcı araçlar olarak hizmet verebilir. Bunlar arasındaki seçim, belirli öğrenme hedeflerine, öğrenenlerin doğası ve tercihlerine ve mevcut kaynaklara bağlıdır. Bu çeşitlilik ezici görünebilirken, öğrencilerin ve eğitmenlerin ihtiyaçlarını daha iyi hizmet etmek için sürekli evrim geçiren bir endüstrinin heyecan verici bir işaretidir.

Alternatif eLearning Platformlarının Kullanımının Faydaları ve Zorlukları Üzerine Analiz

Alternatif eLearning platformları, eğitim alanında güçlü araçlar olarak ortaya çıktı. Bu bölüm, bu platformların iki yüzünü araştırıyor: öğrenme tasarımını geliştirmek için sundukları avantajlar ve kullanımlarına eşlik edebilecek zorluklar.

Alternatif eLearning platformlarının birincil avantajlarından biri esnekliktir. Geleneksel LMS’lerden (Öğrenme Yönetim Sistemleri) farklı olarak, bu alternatifler sıklıkla kişiselleştirme için daha fazla seçenek sunar. Bu, öğrenme deneyimi tasarımcılarının araçlarını öğrencilerin özgül ihtiyaçlarına adapte etmelerine olanak sağlar, bunun yerine ‘tek-tip-herkese-uyar’ yaklaşımını zorlamaz. Örneğin, bazı platformlar mikro öğrenmeyi veya oyunlaştırmayı kolaylaştıran özelliklere sahiptir, bu da öğrenciler için daha etkileşimli bir ortam yaratır.

Erişilebilirlik başka bir önemli faydadır. Bu platformların birçoğu bulut tabanlı olduğundan, öğrenciler materyallere herhangi bir yerden, herhangi bir zaman, çeşitli cihazları kullanarak erişebilirler. Bu mobil-öğrenme uyumluluğu sadece konforu artırmaz, aynı zamanda fiziksel bir sınıfın sınırlarının ötesinde sürekli öğrenmeyi de mümkün kılar.

Ayrıca, birçok alternatif eLearning platformu, bu konuda birçok geleneksel LMS’i aşan kolay içerik oluşturma ve yönetimi üzerinde durur. Birçok platform, öğrenme deneyimi tasarımcıları ve eğitimciler için içerik oluşturmadaki engelleri azaltan sezgisel arayüzlere ve basitleştirilmiş yazarlık araçlarıyla donatılmıştır.

Yine de, bu avantajların yanı sıra, eğitimcilerin farkında olması gereken belirli zorluklar vardır. Çoğu zaman, gelişmiş özellikleri sağlama yarışında, bu platformların kullanıcı arayüzü karmaşık hale gelir. Çok sayıda özelliği gezinmek hem eğitimciler hem de öğrenciler için göz korkutucu olabilir, bu da ‘kullanım kolaylığını’ bir platform seçerken ayrıcı bir faktör haline getirir.

Ayrıca, entegrasyon bir sorun olabilir. Birçok geleneksel LMS’nin geniş bir üçüncü taraf entegrasyonlarına sahip olduğu yerlerde, alternatifler bu bölümde eksik kalabilir. Sonuç olarak, kullanıcılar bu platformları mevcut sistemler veya kurumları veya kuruluşları tarafından kullanılan araçlarla entegre etmeye çalışırken sorunlarla karşılaşabilir.

Veri güvenliği ve gizliliği başka önemli bir endişedir. Her platformun bu alanlarla ilgili kendi protokol seti vardır ve bazıları eğitim kurumlarının katı gereksinimleriyle uyuşmayabilir. Kullanıcıların, bir platformu benimsemeden önce veri işleme uygulamalarını tam olarak anlamaları gerekmektedir.

Son olarak, destek ve belgelendirme eksikliği pratik bir sorun olabilir. Birçok alternatif eLearning platformu nispeten yeni olduğu için, kapsamlı belgelendirme veya hızlı yanıt veren destek kanalları eksik olabilir, bu da kullanıcıların sorunlarla karşılaştığında sorunlara neden olabilir.

Sonuç olarak, alternatif eLearning platformları, yenilikçi özellikleri ve esneklikleri ile eLearning ve öğrenme tasarımının manzarasını devrim yapmak üzere olsalar da, profesyonellerin bunları pratik kullanımda ortaya çıkabilecek zorluklara karşı tartması gerekmektedir. Potansiyel faydaları ve dezavantajları anlamak, geleneksel LMS’den geçiş kararı verildiğinde geçişin en iyi öğrenme sonuçlarını sağladığından emin olur.

Vaka Çalışmaları: Öğrenme Tasarımında Alternatif Platformların Başarılı Uygulaması

Gerçek dünya uygulamalarından çıkan değerli iç görüler, Öğrenme Yönetim Sistemleri’ne (LMS) alternatif olan platformların eÖğrenme manzaralarını nasıl dönüştürebileceği hakkındaki anlayışımızı arttırır. Bu bölümde, kanıtlanmış başarılı birkaç uygulamayı ele alacağız.

İlk örnek, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir orta batı K-8 okul bölgesi tarafından Edmodo’nun kullanımıdır. Buradaki eğitimciler, popüler sosyal medya platformlarına benzeyen kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle Edmodo’yu, geleneksel LMS’ye bir alternatif olarak seçti.

Başlangıçta, platform dijital olarak ödev teslimini kolaylaştırmak için kullanıldı. Ancak, zamanla Edmodo’nun rolü genişledi ve öğretmenler, öğrenciler ve bazen ebeveynlerin sıklıkla ileti dizileri yoluyla ve paylaşılan kaynaklar aracılığıyla bağlandığı bir sanal sınıf görevi görmeye başladı. Dikkate değer bir özellik, ‘rozet’ sistemi olup, bu öğrencilere başarıları için ödül vermek ve sağlıklı bir rekabet oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu uygulamanın sonucunda, öğrenci katılımı artmış ve ödev yapmama oranları önemli ölçüde azalmıştır.

İkinci vaka, bir sohbet odaları ve direkt mesajlaşmayı sunan işbirliği merkezi olan Slack’ın uygulamasını içerir. Slack, Avrupa’daki bir yazılım tasarımı üniversitesi tarafından proje tabanlı öğrenmeyi artırmak için kullanılmıştır. Disiplinin doğası gereği, öğrenciler genellikle küçük gruplarda işbirliği yapmaları gerektiğinden, anlık iletişimi ve belge paylaşımını destekleyebilecek bir platforma ihtiyaç vardı.

Slack’ı tamamen öğretim uygulamalarına entegre ettiler, eşlerden ve danışmanlardan anında geri bildirim almayı mümkün kıldılar. Çoklu kanallar oluşturma yeteneği, farklı projeler veya konular için düzenli tartışmalar yapılabilmesine izin verdi. Tüm görüşmelerin kaydedilmesi, reflektif öğrenme için mükemmel bir fırsat sağladı. Sonuç mu? İyileştirilmiş işbirliği, düzgünleştirilmiş iletişim ve genel olarak, daha etkileşimli bir öğrenme deneyimi.

Son örnek, Evernote’un Avustralya Üniversitesi’nde bir edebiyat sınıfında nasıl uygulandığını ele alıyor. En çok not alma uygulaması olarak bilinen Evernote, metni, resimleri ve sesi aynı yerde saklama imkanı sunar.

Öğretmenler, Evernote’un aktif öğrenmeyi teşvik edecek bir değeri olduğunu gördüler. Öğrenciler metinleri vurgulayabilir, düşüncelerini not alabilir ve sınıf tartışmalarını doğrudan uygulama içinde kaydedebilirler. Dijital not defterleri, öğrencilerin sınıf notlarını her yere yanlarında taşımalarını sağlar, bu da sınıf dışında bile sürekli öğrenmeyi teşvik eder. Evernote’un entegrasyonu, öğrenci katılımında artışa yol açtı, geleneksel LMS’ye bir tamamlayıcı olarak umut vaat ettiğini gösterdi.

Alternatif platform seçimi açıkçası öğrenmenin doğası, ders hedefleri ve hedef kitleye bağlıdır. Her bir durumda, seçilen alternatif platformlar, aktif öğrenme, düzenli geri bildirim ve açık iletişimi vücutlaştıran bir öğrenen-merkezli yaklaşımı teşvik etmek için gerekli desteği sağladı. Ancak tüm bu platformların ortak olan bir özelliği, resmi ve gayri resmi öğrenme alanları arasındaki çizgileri bulanıklaştırarak e-öğrenimi yeniden tanımlama yetenekleridir.

Bunlar sadece birkaç örnektir, ancak alternatif platformların kullanılmasında yatan potansiyeli kanıtlar niteliğindedir. Bu yenilikçi çözümler, öğrenme deneyimini yeniden hayal ediyor, onu daha etkileşimli, esnek ve öğrenci merkezli hale getiriyor. Tipik LMS’lerin tek tip modelini terk etmek isteyen öğrenme deneyimi tasarım profesyonelleri için geçerli bir seçenek sunuyorlar.

Sonuç: eÖğrenme İhtiyaçlarınız için Doğru Seçimi Yapma

Dijital ekosistem içerisindeki çeşitli eÖğrenme platformlarını keşfederken, doğru seçimi yapabilmek için öğrenenlerin ihtiyaçlarını anlamak hayati önem taşır.
Geleneksel bir Öğrenme Yönetim Sistemi’ne (LMS) alternatif platformların ortaya çıkması, çağdaş öğreneni anlama ve tercihlerine uyan içeriği tasarlama ve sunma yollarını yeni yollar açmıştır.

Bir eÖğrenme platformu seçerken ‘tek beden herkese uyar’ çözümü yoktur. Her öğrenme deneyimi tasarım profesyonelinin kendi belirli kitlesinin benzersiz ihtiyaçlarına ve hedeflerine hitap etmesi gerekmektedir. Bu, sunulacak içerik türünün, pedagojik yaklaşımın, erişilebilirlik hususlarının, ölçeklenebilirlik potansiyelinin ve tabii ki bütçe kısıtlamalarının değerlendirilmesini içerir.

Alternatif platformların sunduğu faydalara bakıldığında, daha kişiselleştirilmiş ve çekici bir öğrenme deneyimi sunarlar. İnteraktiflik, oyunlaştırma, sosyal öğrenme yönleri artık çevresel olmaktan çıkıp bu platformlar aracılığıyla öğrenme sürecinin merkezi haline gelmektedir. Ayrıca, gerçek zamanlı geri bildirim ve analitik kapasitesi, öğrenme katılımını ve genel sonuçları önemli ölçüde geliştirebilir.

Yine de, bu platformları seçmek kendi başına bazı zorlukları da beraberinde getirir. Birincisi, öğrenme deneyimlerinin nasıl tasarlandığı ve sunulduğu konusunda önemli bir zihniyet değişikliği gerekebilir. Ayrıca, tüm alternatif platformlar eşit yaratılmamıştır. Her birinin kendi kapasite ve sınırlamaları vardır ve bazıları belirli pedagojik amaçlar veya öğrenen demografileri için en iyi uyum olmayabilir. Bu, farklı platformların dikkatli bir değerlendirme ve karşılaştırmasını gerektirir.

Sonuçta, bir eÖğrenme platformunun seçimi yalnızca platformun özelliklerine odaklanmamalı; öncelikle öğrenenlerin ihtiyaçları ve öğrenme programınızın hedeflerine dayanmalıdır. Teknolojinin sadece öğrenmeyi mümkün kılan bir araç olduğunu hatırlamak önemlidir. Öğrenme deneyimini artırmak için hizmet etmeli ve ondan çalmamalıdır.

Seçenekler ve olasılıklar kafa karıştırıcı gibi görünebilirken, geleneksel LMS’lerden alternatif platformlara doğru olan bu değişim, eÖğrenme algımızı devrim yapma potansiyeline sahip. Bunlar, yenilikçi, ilgi çekici ve verimli öğrenme deneyimleri için kapılar açan heyecan verici bir sınırdır.

Doğru eÖğrenme tercihini yapmak, bu dinamikleri anlamayı, onları spesifik gereksinimlerinizle hizalı hale getirmeyi ve öğrenenlerin katılımını ve içerik asimilasyonunu en üst düzeye çıkaran tutarlı bir stratejiye dökmenizi gerektirir. Bu tür düşünceli ve seçici bir yaklaşım, dijital yeniliğin gücü ve öğrenci merkezli pedagojiler tarafından şekillendirilen yeni bir öğrenme çağına doğru ilerlemeyi tetikleyecektir.

Sonuç olarak, öğrenme deneyimi tasarımı profesyonelleri olarak, eÖğrenme deneyimlerini iyileştirme konusunda avantajlı bir konumdayız. Öğrenenlerin ihtiyaçlarına odaklanmayı sürdürerek ve yeni platformları ve metodolojileri keşfetmeye açık olarak, eÖğrenme manzarasını dönüştürebilir ve tüm katılımcılar için daha etkili, çekici ve anlamlı hale getirebiliriz.

Bu makale birden fazla dilde mevcut:

Non-LMS Alternatives for Delivering eLearning

Nicht-LMS-Alternativen für die Bereitstellung von eLearning

Alternatives Non-LMS pour la Livraison de eLearning

Alternativas No-LMS para la Entrega de eLearning

Alternative Non-LMS per la Consegna di eLearning

Alternativas Não-LMS para Entregar eLearning

Niet-LMS Alternatieven voor het Leveren van eLearning

Альтернативи Не-LMS для Доставки еLearning

Alternatywy dla LMS w Dostarczaniu eLearningu

Icke-LMS-alternativ för att Leverera eLearning

Ikke-LMS Alternativer for Levering av eLæring

Ikke-LMS Alternativer til Levering af eLearning

Альтернативы Не-LMS для Проведения Электронного Обучения

LMS Alternatifleri Olmadan eÖğrenme Teslim Etme


Posted

in

by

Tags: